Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0323(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0332/2016

Texte depuse :

A8-0332/2016

Dezbateri :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Voturi :

PV 14/12/2016 - 9.2
CRE 14/12/2016 - 9.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0489

Texte adoptate
PDF 245kWORD 47k
Miercuri, 14 decembrie 2016 - Strasbourg
Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerţul bilateral cu textile ***
P8_TA(2016)0489A8-0332/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 decembrie 2016 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile (16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (16384/1/2010),

–  având în vedere proiectul de Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile (16388/2010),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0097/2011),

–  având în vedere rezoluția sa provizorie din 15 decembrie 2011(1) referitoare la proiectul de decizie a Consiliului,

–  având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din 14 decembrie 2016(2) referitoare la proiectul de decizie a Consiliului,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf și alineatul (2), precum și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0332/2016),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Uzbekistan.

(1) JO C 168 E, 14.6.2013, p. 195.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2016)0490.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate