Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0323(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0332/2016

Predkladané texty :

A8-0332/2016

Rozpravy :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Hlasovanie :

PV 14/12/2016 - 9.2
CRE 14/12/2016 - 9.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0489

Prijaté texty
PDF 248kWORD 42k
Streda, 14. decembra 2016 - Štrasburg
Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu ***
P8_TA(2016)0489A8-0332/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile (16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (16384/1/2010),

–  so zreteľom na návrh Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile (16388/2010),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0097/2011),

–  so zreteľom na svoje predbežné uznesenie z 15. decembra 2011(1) o návrhu rozhodnutia Rady,

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie zo 14. decembra 2016(2) o návrhu rozhodnutia Rady,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0332/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Uzbeckej republiky.

(1) Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 195.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2016)0490.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia