Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0323(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0332/2016

Ingivna texter :

A8-0332/2016

Debatter :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.2
CRE 14/12/2016 - 9.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0489

Antagna texter
PDF 241kWORD 42k
Onsdagen den 14 december 2016 - Strasbourg
Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter ***
P8_TA(2016)0489A8-0332/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut (16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (16384/1/2010),

–  med beaktande av utkastet till protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut (16388/2010),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207 och artikel 218.6 andra stycket led a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0097/2011),

–  med beaktande av sin interimsresolution av den 15 december 2011(1) om utkastet till rådets beslut,

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 14 december 2016(2) om utkastet till rådets beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0332/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Uzbekistan.

(1) EUT C 168 E, 14.6.2013, s. 195.
(2) Antagna texter, P8_TA(2016)0490.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy