Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0192(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0321/2016

Внесени текстове :

A8-0321/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0492

Приети текстове
PDF 453kWORD 48k
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак ***
P8_TA(2016)0492A8-0321/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2016 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключваaнето на Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10711/2016),

—  като взе предвид проекта на Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция (11692/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, параграф 2, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0332/2016),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 14 декември 2016 г.(1) относно проекта на решение на Съвета,

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A8-0321/2016),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Норвегия.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0493.

Правна информация - Политика за поверителност