Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0192(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0321/2016

Ingivna texter :

A8-0321/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0492

Antagna texter
PDF 238kWORD 42k
Onsdagen den 14 december 2016 - Strasbourg
Avtalet mellan EU och Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak ***
P8_TA(2016)0492A8-0321/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak för fartyg som för dansk, norsk och svensk flagg (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10711/2016),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak för fartyg som för dansk, norsk och svensk flagg (11692/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0332/2016),

–  med beaktande av sin icke-lagstiftningsresolution av den 14 december 2016(1) om utkastet till rådets beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A8-0321/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Konungariket Norge.

(1) Antagna texter, P8_TA(2016)0493.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy