Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2229(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0320/2016

Předložené texty :

A8-0320/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/12/2016 - 9.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0493

Přijaté texty
PDF 320kWORD 44k
Středa, 14. prosince 2016 - Štrasburk
Dohoda mezi EU a Norskem o vzájemném přístupu k rybolovu ve Skagerraku (usnesení)
P8_TA(2016)0493A8-0320/2016

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)2016/2229(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10711/2016),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku (11692/2014),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 43 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0332/2016),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 14. prosince 2016(1) o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 druhý pododstavec jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0320/2016),

A.  vzhledem k tomu, že dánští, norští a švédští rybáři vždy lovili v Kattegatu a Skagerraku bok po boku;

B.  vzhledem k tomu, že dohoda potvrzuje historická práva rybářů z Dánska, Norska a Švédska na rybolov v Kattegatu a ve Skagerraku, aniž by tím byla dotčena práva rybářů z jiných států, přičemž také zajišťuje přijetí vhodných opatření pro řízení a rybolovu a zachování populací v těchto vodách;

C.  vzhledem k tomu, že dohoda rovněž podporuje provádění reformovaného systému řízení rybolovu v EU, který byl zaveden v souladu s cíli a základními principy nové společné rybářské politiky, a zejména zavedení povinnosti vykládky a povinných opatření pro zachování populací ryb nad limitními hodnotami pro udržitelný rybolov;

1.  žádá Komisi, aby Parlamentu předala zápisy a závěry z veškerých konzultací vedených v souladu s článkem 4 dohody;

2.  žádá Komisi, aby v posledním roce uplatňování dohody a před zahájením jednání o jejím prodloužení předložila Parlamentu a Radě úplnou hodnotící zprávu o jejím uplatňování;

3.  vyzývá Komisi a Radu, aby Parlament v rámci svých příslušných pravomocí ve všech etapách postupů týkajících se dohody a prodloužení její platnosti okamžitě a plně informovaly v souladu s čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  zdůrazňuje, že přístup jakékoli třetí země na vnitřní trh se musí zakládat na reciprocitě a že v případě Norska musí být veškerá cla na potravinářské výrobky, včetně produktů rybolovu, pocházející z EU v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru;

5.  zdůrazňuje, že úkolem Komise je zajistit, že cla na potravinářské výrobky a produkty rybolovu z EU nebudou stanovována způsobem, který je v rozporu se zásadou volného obchodu v oblasti potravinářských výrobků, včetně produktů rybolovu;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Norského království.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0492.

Právní upozornění - Ochrana soukromí