Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2229(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0320/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0320/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0493

Usvojeni tekstovi
PDF 246kWORD 49k
Srijeda, 14. prosinca 2016. - Strasbourg
Sporazum EU-a i Norveške o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka
P8_TA(2016)0493A8-0320/2016

Nezakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 14. prosinca 2016. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka za plovila koja plove pod zastavom Danske, Norveške i Švedske (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)2016/2229(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (10711/2016),

–  uzimajući u obzir nacrt sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka za plovila koja plove pod zastavom Danske, Norveške i Švedske (11692/2014),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0332/2016),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu Rezoluciju od 14. prosinca 2016. o nacrtu odluke Vijeća(1),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. drugi podstavak Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8-0320/2016),

A.  budući da ribari iz Danske, Norveške i Švedske tradicionalno zajedno love u području Kattegata i Skagerraka;

B.  budući da se sporazumom poštuju povijesna prava ribara iz Danske, Norveške i Švedske na ribarenje u području Kattegata i Skagerraka ne dovodeći u pitanje prava ribara iz drugih država, a istodobno se jamči i da su poduzete odgovarajuće mjere za upravljanje ribarstvom i očuvanje u tim vodama;

C.  budući da se sporazumom također podupire provedba reformiranog sustava za upravljanje ribarstvom u EU-u, uspostavljenog u skladu s ciljevima i osnovnim načelima nove zajedničke ribarstvene politike, naročito uvođenje obveze iskrcavanja i obveznih mjera za održavanje stokova iznad razina koje omogućuju postizanje najvišeg održivog prinosa;

1.  poziva Komisiju da Parlamentu dostavi zapisnike i zaključke svih savjetovanja održanih u skladu s člankom 4. sporazuma;

2.  poziva Komisiju da tijekom zadnje godine primjene sporazuma, a prije započinjanja pregovora o njegovu produljenju, Parlamentu i Vijeću dostavi cjelovito izvješće o njegovoj provedbi;

3.  poziva Komisiju i Vijeće da, u okviru svojih ovlasti te u skladu s člankom 13. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji i člankom 218. stavkom 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, bez odgode i u potpunosti informiraju Parlament u svim fazama postupaka koji se odnose na sporazum i njegovo produljenje;

4.  naglašava da se za sve treće zemlje pristup unutarnjem tržištu mora temeljiti na uzajamnosti i da u slučaju Norveške sve carine na prehrambene proizvode iz EU-a, uključujući proizvode ribarstva, moraju biti u skladu sa Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru;

5.  ističe da je zadaća Komisije zajamčiti da se carine na prehrambene proizvode i proizvode ribarstva iz EU-a ne određuju tako da su u suprotnosti s načelima slobodne trgovine u području prehrambenih proizvoda, uključujući proizvode ribarstva;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Kraljevine Norveške.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0492.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti