Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2229(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0320/2016

Texte depuse :

A8-0320/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/12/2016 - 9.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0493

Texte adoptate
PDF 248kWORD 48k
Miercuri, 14 decembrie 2016 - Strasbourg
Acordul UE-Norvegia privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak
P8_TA(2016)0493A8-0320/2016

Rezoluţia fără caracter legislativ a Parlamentului European din 14 decembrie 2016 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei și al Suediei (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)2016/2229(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (10711/2016),

–  având în vedere proiectul de acord între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei și al Suediei (11692/2014),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0332/2016),

–  având în vedere Rezoluția sa legislativă din 14 decembrie 2016(1) referitoare la proiectul de decizie a Consiliului,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0320/2016),

A.  întrucât, în mod tradițional, pescarii din Danemarca, Norvegia și Suedia au pescuit împreună în Kattegat și Skagerrak,

B.  întrucât Acordul garantează drepturile istorice ale pescarilor din Danemarca, Norvegia și Suedia de a pescui în Kattegat și Skagerrak fără a aduce atingere drepturilor pescarilor din alte state, garantând totodată că sunt luate măsuri adecvate privind gestionarea și conservarea pescuitului în aceste ape;

C.  întrucât Acordul sprijină, de asemenea, implementarea sistemului reformat de gestionare a pescuitului în UE instituit în conformitate cu obiectivele și principiile fundamentale ale noii politici comune în domeniul pescuitului (PCP), în special introducerea obligației de debarcare, precum și măsuri obligatorii de a menține stocurile peste limitele durabile de pescuit;

1.  invită Comisia să transmită Parlamentului procesul-verbal și concluziile tuturor consultărilor organizate în conformitate cu articolul 4 din Acord;

2.  invită Comisia să prezinte Parlamentului și Consiliului, în cursul ultimului an de aplicare a acordului și înainte de inițierea negocierilor în vederea reînnoirii acestuia, un raport complet privind punerea sa în aplicare;

3.  invită Comisia și Consiliul, în cadrul competențelor lor respective, să informeze Parlamentul prompt și complet pe parcursul tuturor etapelor procedurii referitoare la acord și la reînnoirea sa, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 218 alineatul (10) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  subliniază că accesul oricărei țări terțe la piața internă trebuie să se bazeze pe reciprocitate și că, în cazul Norvegiei, taxele vamale pe produse alimentare din UE, inclusiv produsele pescărești, trebuie să fie conforme dispozițiilor Acordului privind Spațiul Economic European;

5.  subliniază că sarcina Comisiei este de a garanta că taxele vamale pe produsele alimentare și pescărești din UE nu se stabilesc în contradicție cu principiile de liber schimb în domeniul produselor alimentare, inclusiv produsele pescărești;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Norvegiei.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2016)0492.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate