Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2298(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0379/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0379/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 14/12/2016 - 9.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0495

Elfogadott szövegek
PDF 280kWORD 50k
2016. december 14., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive
P8_TA(2016)0495A8-0379/2016
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2016. december 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország kérelme – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive) (COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0708 – C8-0454/2016),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0379/2016),

A.  mivel az Unió jogalkotási és költségvetési eszközöket hozott létre ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják a saját vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel Spanyolország „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive” referenciaszámon az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be az elsősorban a Comunidad Valenciana (ES52) NUTS II szintű régióban a NACE Rev 2. rendszer alatti 29. kategóriába (Közúti jármű, pótkocsi és félpótkocsi gyártása) sorolt gazdasági ágazatban bekövetkezett elbocsátások tekintetében, és mivel az intézkedésekben 250 elbocsátott, EGAA-hozzájárulásra jogosult munkavállaló fog várhatóan részt venni;

E.  mivel a kérelem az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett beavatkozási kritériumok alapján került benyújtásra, eltérve az említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjától, amely az EGAA hozzájárulását ahhoz köti, hogy egy kilenc hónapos referencia-időszak alatt egy tagállam ugyanazon NUTS II szintű régiójában vagy két egymással határos NUTS II szintű régiójában található és a NACE Rev. 2. rendszer ágazati szintjén meghatározott ugyanazon gazdasági ágazatban működő vállalatoktól legalább 500 munkavállalót bocsássanak el;

F.  mivel 2015-ben az EU 27-ben a személygépkocsi-gyártás 0,5 millió egységgel esett vissza 2006-hoz képest (a 2006-os 18,7 millió egységről 18,2 millió egységre 2015-ben), miközben világszinten a gyártás 31,1%-kal nőtt (a 2006-os 69,2 millió egységről 90,9 millió egységre 2015-ben)(4), mindenekelőtt Kínában és más délkelet-ázsiai gazdaságokban;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Spanyolország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 856 800 EUR pénzügyi hozzájárulásra, ami az 1 428 000 EUR-t kitevő összes kiadás 60%-a és 250 elbocsátott munkavállaló munkaerőpiaci újbóli beilleszkedését szolgálja;

2.  úgy véli, hogy a kis- és középvállalkozások elbocsátott alkalmazottainak támogatása alátámasztja az 500 főnél kevesebb elbocsátással kapcsolatos kérelem jóváhagyását;

3.  megállapítja, hogy Spanyolország 2016. június 21-én nyújtotta be az EGAA-ból való pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet, és hogy e kérelem értékelését a Bizottság 2016. november 8-án fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

4.  megállapítja, hogy a közúti járművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártásához kapcsolódó ágazatra vonatkozóan 23 EGAA-kérelem került benyújtásra, amelyek közül 13 a kereskedelemhez kapcsolódó globalizációval(5), 10 pedig a globális pénzügyi és gazdasági válsággal(6) függött össze; megjegyzi, hogy a fenti EGAA-kérelmek közül hármat Spanyolország nyújtott be (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castilla y León és Aragón, valamint EGF/2010/002 ES Cataluña automotive);

5.  megjegyzi, hogy az Unió piaci részesedésének csökkenése a gépjárműiparban egy hosszabb távú tendencia része, amelynek során az Unió 2000 és 2015 között piaci részesedésének majdnem felét elvesztette, amint azt a Bizottság megállapította a kereskedelem globalizációjával összefüggő változásokon alapuló, gépjárművekkel kapcsolatos, az EGAA igénybevételére irányuló korábbi kérelmek értékelésében;

6.  rámutat, hogy Spanyolországban a gépjárműgyártás hanyatlása mind a vállalkozások, mind a munkahelyek számának csökkenéséhez vezetett, és a Comunidad Valenciana autonóm közösségben a 187 gépjárműipari vállalkozás közül 62 szüntette be tevékenységét a 2008–2014-es időszakban, amely 33,16%-os csökkenést jelent;

7.  megállapítja, hogy a Bosal S.A. 1986-ban kezdte meg működését, amikor a saguntói területet „elsőbbséget élvező újraiparosítási területté” nyilvánították a helyi nagyolvasztóból történt elbocsátásokat követően; megjegyzi, hogy a Bosal S.A. csődje és bezárása 250 álláshely megszűnéséhez vezetett, amely igen nagy számnak tekinthető ebben a városban, és komoly hatást gyakorol a helyi és regionális gazdaságra, különösen egy vidéki térségben található kisváros sajátos körülményeire tekintettel, amelyet súlyosan érintettek a gazdasági válság és a gépjárműiparban végbemenő globalizáció hatásai; emlékeztet arra, hogy jóllehet az elmúlt évben a foglalkoztatottság a javulás jeleit mutatta, a munkanélküliségi ráta Comunidad Valenciana autonóm közösségben továbbra is 20,17%(7);

8.  sajnálatának ad hangot a saguntói munkanélküliek számának 2007 (2 778) és 2015 (6 437) közötti növekedése és a 25,8 %-os munkanélküliségi ráta miatt, amely tovább súlyosbítja a terület már korábban is bizonytalan helyzetét;

9.  kiemeli, hogy e kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók 71%-a 45 éven felüli, 78%-át legalább 15, egymást követő évig ugyanaz a vállalkozás foglalkoztatta, 50%-a pedig nem rendelkezik semmilyen képzettséggel; megjegyzi, hogy az elmúlt időszakban nem létesültek új üzemek a térségben; rámutat, hogy ezek a körülmények nagymértékben kiszolgáltatottá teszik az elbocsátott munkavállalókat, tekintettel az elégtelen munkahelyteremtésre, amely növeli az új elhelyezkedés nehézségeit;

10.  megjegyzi, hogy Spanyolország 12 különböző fellépést tervez, amelyek közül 6 személyre szabott szolgáltatás, például tájékoztató előadások, pályaválasztási (pályaorientációs) tanácsadás, munkaközvetítés vagy vállalkozói készség ösztönzése, 6 pedig juttatás és ösztönző a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók számára, úgymint a munkába járás (ingázás) vagy a lakóhely-változtatás költségeihez való hozzájárulás, továbbá foglalkoztatási támogatás; rámutat, hogy ezek a fellépések aktív munkaerőpiaci intézkedések;

11.  üdvözli Spanyolország arra irányuló döntését, hogy olyan képzési intézkedéseket kínál, amelyek szakmai, például a személyszállításhoz előírt képesítésekre fókuszálnak, valamint olyan ágazatokra vagy területekre, ahol jelenleg vagy a jövőben álláslehetőségek vannak kilátásban, például az élelmiszeripari ágazat, szakácsmesterség, foglalkozásikockázat-megelőzés, minőségellenőrzés és környezetvédelmi normák, fűtési, szellőzési és légkondicionálási projektek és ipari berendezések karbantartása; támogatja az olyan készségfejlesztő képzések kínálatát, amelyek elősegítik a munkateljesítmény javítását, mint például az információs és kommunikációs technológiák, az idegen nyelvek és a vállalatigazgatás oktatása;

12.  üdvözli, hogy a Bosal S:A (az e kérelem által érintett legtöbb munkavállalót elbocsátó vállalkozás) korábbi munkavállalóinak képviselői készek támogatni egy EGAA-finanszírozási kérelmet, továbbá hogy részt vesznek az elbocsátott munkavállalók számára felkínált intézkedések kidolgozásában; megállapítja, hogy a szociális partnereket, a releváns munkáltatói érdekképviseleti szervezetet és a saguntói helyi hatóságokat is bevonták e folyamatba;

13.  megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések nem érik el a személyre szabott szolgáltatási csomag 25%-át, így jóval az EGAA-rendeletben meghatározott, legfeljebb 35%-os korlát alatt maradnak, és hogy ezen intézkedéseket ahhoz a feltételhez kötik, hogy a megcélzott kedvezményezettek aktívan keressenek munkát vagy vegyenek részt képzési tevékenységekben;

14.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

15.  tudomásul veszi, hogy Spanyolország megerősítette, hogy a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósít támogatást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését, és hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

16.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

17.  úgy véli, hogy az elfogadhatósági küszöbök terén alkalmazott eltérések gyakoribb és különösen a kkv-k javára történő használatát, a referencia-időszakok meghosszabbítását, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó munkavállalók érintett vállalkozáshoz való besorolásának lehetőségét eseti alapon és körültekintően kell mérlegelni, mindenképpen törekedve az EGAA költségvetésének felhasználásával kapcsolatos torzulások korlátozására; egyetért tehát a Bizottság azon határozatával, hogy támogatást biztosítsanak a Comunidad Valenciana régió 29 vállalkozásától elbocsátott 250 munkavállalónak;

18.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

19.  kéri a Bizottságot, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az EGAA-ügyekkel kapcsolatos dokumentumokhoz;

20.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

21.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, valamint gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

22.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) A Nemzetközi Gépjárműipari Szövetség (OICA) adatbázisa: http://www.oica.net/category/production-statistics/
(5) EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana automotive, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR PSA suppliers. COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa Alentejo. COM(2008)0094; EGF/2008/002 ES Delphi. COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES Castilla y León Aragón. COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE Karmann. COM(2010)0007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso; COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699¸ EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 és EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)0061.
(6) EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602 EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automotive, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg és Düsseldorf automotive, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664; és EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.
(7) EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Spanyolország „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive” referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2017/341határozattal.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat