Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0028(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0373/2016

Внесени текстове :

A8-0373/2016

Разисквания :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0497

Приети текстове
PDF 471kWORD 50k
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург
Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози ***II
P8_TA(2016)0497A8-0373/2016
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2016 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за пътнически превози с железопътен транспорт (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (11198/1/2016 – C8‑0425/2016),

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сейма на Република Литва, от Камарата на депутатите на Великото херцогство Люксембург, Сената на Кралство Нидерландия и Камарата на представителите на Кралство Нидерландия, Федералния съвет на Република Австрия, Риксдага на Кралство Швеция, рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г.(1)

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 октомври 2013 г.(2),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0028),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A8-0373/2016),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  одобрява декларацията, приложена към настоящата резолюция;

3.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.  предлага актът да бъде посочван като „Регламент ван де Камп-Дейксма относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за пътнически превози с железопътен транспорт(4);

5.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

6.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта след извършване на проверка за надлежното изпълнение на всички процедури и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 122.
(2) ОВ C 356, 5.12.2013 г., стр. 92.
(3) Приети текстове от 26.2.2014 г., P7_TA(2014)0148.
(4) Вим ван де Камп and Шарън Дейксма водиха преговорите относно акта съответно от името на Парламента и на Съвета.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Европейския парламент относно прехвърлянето на персонал

Съгласно съображение 14 и член 4, параграфи 4а, 4б и 6, държавите членки трябва да спазват изцяло Директива 2001/23/ЕО във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия и имат право да излизат извън рамките на прилагането на настоящата директива, като предприемат допълнителни мерки за защита на служителите в съответствие с правото на Съюза, като например изискване за задължително прехвърляне на персонал, дори ако Директива 2001/23/ЕО няма да се прилага.

Правна информация - Политика за поверителност