Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0028(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0373/2016

Předložené texty :

A8-0373/2016

Rozpravy :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Hlasování :

PV 14/12/2016 - 9.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0497

Přijaté texty
PDF 394kWORD 43k
Středa, 14. prosince 2016 - Štrasburk
Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici ***II
P8_TA(2016)0497A8-0373/2016
Usnesení
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená litevským parlamentem, lucemburskou poslaneckou sněmovnou, horní a dolní komorou nizozemského parlamentu, rakouskou spolkovou radou a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2013(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. října 2013(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2013)0028),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A8-0373/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  schvaluje prohlášení připojené k tomuto usnesení;

3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s příslušným postojem Rady;

4.  navrhuje, aby se tento akt označoval jako „nařízení van de Campa a Dijksmové o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici“(4);

5.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

6.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a rovněž vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2) Úř. věst. C 356, 5.12.2013, s. 92.
(3) Texty přijaté dne 26.2.2014, P7_TA(2014)0148.
(4) Wim van de Camp vedl jednání jménem Parlamentu a Sharon Dijksmová jménem Rady.


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Evropského parlamentu k převodu zaměstnanců

V souladu s bodem odůvodnění 14 a čl. 4 odst. 4a, 4b a 6 musí členské státy plně dodržovat směrnici 2001/23/ES týkající se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků a jsou oprávněny zajít nad rámec uplatnění této směrnice tím, že v souladu s unijním právem přijmou dodatečná opatření na ochranu zaměstnanců, např. nařídí povinný převod zaměstnanců i v případech, kdy by se směrnice 2001/23/ES nepoužila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí