Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0028(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0373/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0373/2016

Keskustelut :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Äänestykset :

PV 14/12/2016 - 9.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0497

Hyväksytyt tekstit
PDF 241kWORD 41k
Keskiviikko 14. joulukuuta 2016 - Strasbourg Lopullinen painos
Rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinat ***II
P8_TA(2016)0497A8-0373/2016
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. joulukuuta 2016 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  ottaa huomioon Liettuan parlamentin, Luxemburgin edustajainhuoneen, Alankomaiden parlamentin ylähuoneen, Alankomaiden parlamentin alahuoneen, Itävallan liittoneuvoston ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 8. lokakuuta 2013 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(3) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0028),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0373/2016),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausuman;

3.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

4.  ehdottaa, että säädöksestä käytetään nimitystä ”Campin–Dijksman asetus rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta”(4);

5.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

6.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2)EUVL C 356, 5.12.2013, s. 92.
(3)Hyväksytyt tekstit 26.2.2014, P7_TA(2014)0148.
(4)Wim van de Camp johti parlamentin ja Sharon Dijksma neuvoston neuvotteluryhmää säädöstä koskevissa neuvotteluissa.


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin lausuma henkilöstön siirrosta

Johdanto-osan 14 kappaleen ja 4 artiklan 4 a ja b kohdan sekä 6 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on noudatettava täysimääräisesti direktiivin 2001/23/EY säännöksiä työntekijöiden oikeuksien turvaamisesta yritysten luovutusten yhteydessä ja niillä on oikeus mennä tämän direktiivin soveltamista pidemmälle ja ryhtyä lisätoimenpiteisiin henkilöstön suojelemiseksi unionin oikeuden mukaisesti, kuten vaatia pakollista henkilöstön siirtoa, vaikka direktiiviä 2001/23/EY ei sovellettaisi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö