Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0028(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0373/2016

Pateikti tekstai :

A8-0373/2016

Debatai :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Balsavimas :

PV 14/12/2016 - 9.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0497

Priimti tekstai
PDF 321kWORD 44k
Trečiadienis, 2016 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras
Vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugos ***II
P8_TA(2016)0497A8-0373/2016
Rezoliucija
 Priedas

2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Deputatų Rūmų, Nyderlandų Karalystės Pirmųjų Rūmų, Nyderlandų Karalystės Antrųjų Rūmų, Austrijos Respublikos Bundesrato ir Švedijos Karalystės Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 8 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją(3) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0028) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0373/2016),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pritaria pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

4.  siūlo aktą nurodyti taip: „Camp-Dijksma reglamentas dėl vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimo(4),

5.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

6.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 327, 2013 11 12, p. 122.
(2) OL C 356, 2013 12 5, p. 92.
(3) 2014 m. vasario 26 d. priimti tekstai, P7_TA(2014)0148.
(4) Deryboms dėl akto atitinkamai Parlamento ir Tarybos vardu vadovavo Wim van de Camp ir Sharon Dijksma.


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento pareiškimas dėl darbuotojų perdavimo

Pagal 14 konstatuojamąją dalį ir 4 straipsnio 4a, 4b ir 6 dalis valstybės narės turi visapusiškai laikytis Direktyvos 2001/23/EB dėl darbuotojų teisių apsaugos įmonių perdavimo atveju ir turi teisę, be šios direktyvos taikymo, imtis papildomų darbuotojų apsaugos priemonių laikantis Sąjungos teisės, kaip antai reikalauti privalomo darbuotojų perdavimo, net jei Direktyva 2001/23/EB nebūtų taikoma.

Teisinė informacija - Privatumo politika