Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0028(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0373/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0373/2016

Debates :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Balsojumi :

PV 14/12/2016 - 9.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0497

Pieņemtie teksti
PDF 398kWORD 48k
Trešdiena, 2016. gada 14. decembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi ***II
P8_TA(2016)0497A8-0373/2016
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2016. gada 14. decembra normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesnieguši Lietuvas parlaments, Luksemburgas Deputātu palāta, Nīderlandes Senāts un Nīderlandes Pārstāvju palāta, Austrijas Federālā padome un Zviedrijas parlaments, un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 11. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada 8. oktobra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(3) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0028),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A8-0373/2016),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  apstiprina paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

4.  ierosina šo aktu saukt par van de Camp-Dijksma regulu par iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu(4);

5.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

6.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 327, 12.11.2013., 122. lpp.
(2) OV C 356, 5.12.2013., 92. lpp.
(3) 2014. gada 26. februārī pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0148.
(4) Wim van de Camp un Sharon Dijksma vadīja sarunas attiecīgi Parlamenta un Padomes vārdā.


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta paziņojums par personāla pārcelšanu

Saskaņā ar 14. apsvērumu un 4. panta 4.a un 4.b  un 6. punktu dalībvalstīm ir pilnībā jāievēro Direktīva 2001/23/EK par darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu īpašnieka maiņas gadījumā un tās ir tiesīgas darīt vairāk nekā nosaka šīs direktīvas piemērošana, proti, veikt papildu pasākumus personāla aizsardzībai saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, piemēram, pieprasot obligātu personāla pārcelšanu, pat ja Direktīva 2001/23/EK nebūtu piemērojama.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika