Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0028(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0373/2016

Texte depuse :

A8-0373/2016

Dezbateri :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Voturi :

PV 14/12/2016 - 9.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0497

Texte adoptate
PDF 325kWORD 50k
Miercuri, 14 decembrie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Serviciile de transport feroviar intern de călători ***II
P8_TA(2016)0497A8-0373/2016
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 decembrie 2016 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (11198/1/2016 – C8-0425/2016),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Lituaniei, Camera Deputaților din Luxemburg, Senatul și Camera Reprezentanților din Țările de Jos, Consiliul Federal al Austriei și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 octombrie 2013(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0028),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și transport (A8-0373/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  aprobă declarația sa anexată la prezenta rezoluție;

3.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4.  propune ca actul să fie numit „Regulamentul van de Camp - Dijksma privind deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători”(4);

5.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

6.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 327, 12.11.2013, p. 122.
(2) JO C 356, 5.12.2013, p. 92.
(3) Texte adoptate la 26.2.2014, P7_TA(2014)0148.
(4) Wim van de Camp și Sharon Dijksma au condus negocierile pentru actul în cauză în numele Parlamentului și, respectiv, al Consiliului.


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Parlamentului European referitoare la transferul de personal

În conformitate cu considerentul 14 și cu articolul 4 alineatele (4a), (4b) și (6), statele membre trebuie să respecte pe deplin Directiva 2001/23/CE în ceea ce privește menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi și au dreptul să meargă dincolo de punerea în aplicare a prezentei directive, prin luarea de măsuri suplimentare pentru protecția personalului în conformitate cu dreptul Uniunii, precum solicitarea unui transfer obligatoriu de personal, chiar dacă Directiva 2001/23/CE nu s-ar putea aplica.

Notă juridică - Politica de confidențialitate