Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0029(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0371/2016

Внесени текстове :

A8-0371/2016

Разисквания :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0498

Приети текстове
PDF 459kWORD 50k
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург
Единно европейско железопътно пространство ***II
P8_TA(2016)0498A8-0371/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2016 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура (11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (11199/1/2016 – C8‑0426/2016),

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сената на Френската република, Сейма на Република Литва, Камарата на депутатите на Великото херцогство Люксембург, Сената на Кралство Нидерландия, Камарата на представителите на Кралство Нидерландия и Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 октомври 2013 г.(2),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0029),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A8-0371/2016),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  предлага актът да бъде цитиран като „Директива Сасоли-Диксма за отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура“(4);

4.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

5.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 122.
(2) ОВ C 356, 5.12.2013 г., стр. 92.
(3) Приети текстове, P7_TA(2014)0147.
(4) Давид-Мария Сасоли и Шарон Диксма водиха преговорите относно акта съответно от името на Парламента и на Съвета.

Правна информация - Политика за поверителност