Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0029(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0371/2016

Předložené texty :

A8-0371/2016

Rozpravy :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Hlasování :

PV 14/12/2016 - 9.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0498

Přijaté texty
PDF 390kWORD 42k
Středa, 14. prosince 2016 - Štrasburk
Jednotný evropský železniční prostor ***II
P8_TA(2016)0498A8-0371/2016

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury (11199/1/2016– C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (11199/1/2016 – C8-0426/2016),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená francouzským senátem, litevským parlamentem, lucemburskou poslaneckou sněmovnou, nizozemským senátem, nizozemskou poslaneckou sněmovnou a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2013(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. října 2013(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0029),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A8-0371/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  navrhuje, aby se tento akt označoval jako „ směrnice Sassoliho a Dijksmové o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury“(4);

4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2) Úř. věst. C 356, 5.12.2013, s. 92.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2014)0147.
(4) David-Maria Sassoli vedl jednání jménem Parlamentu a Sharon Dijksmová jménem Rady.

Právní upozornění - Ochrana soukromí