Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0029(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0371/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0371/2016

Keskustelut :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Äänestykset :

PV 14/12/2016 - 9.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0498

Hyväksytyt tekstit
PDF 242kWORD 41k
Keskiviikko 14. joulukuuta 2016 - Strasbourg
Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***II
P8_TA(2016)0498A8-0371/2016

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. joulukuuta 2016 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 2012/34/EU muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta (11199/1/2016– C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (11199/1/2016 – C8-0426/2016),

–  ottaa huomioon Ranskan senaatin, Liettuan parlamentin, Luxemburgin edustajainhuoneen, Alankomaiden parlamentin alahuoneen, Alankomaiden parlamentin ylähuoneen ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 8. lokakuuta 2013 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(3) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0029),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8‑0371/2016),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  ehdottaa, että säädöksestä käytetään nimitystä ”Sassolin–Dijksman direktiivi kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta”(4)

4.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

5.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2)EUVL C 356, 5.12.2013, s. 92.
(3)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0147.
(4)David-Maria Sassoli johti parlamentin ja Sharon Dijksma neuvoston neuvotteluryhmää säädöstä koskevissa neuvotteluissa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö