Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0029(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0371/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0371/2016

Viták :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Szavazatok :

PV 14/12/2016 - 9.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0498

Elfogadott szövegek
PDF 249kWORD 43k
2016. december 14., Szerda - Strasbourg
Az egységes európai vasúti térség ***II
P8_TA(2016)0498A8-0371/2016

Az Európai Parlament 2016. december 14-i jogalkotási állásfoglalása a 2012/34/EU irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (11199/1/2016 – C8-0426/2016),

–  tekintettel a francia szenátus, a litván parlament, a luxemburgi képviselőház, a holland felsőház, a holland alsóház és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 11-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2013. október 8-i véleményére(2),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0029) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(3),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0371/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  javasolja, hogy a jogalkotási aktusra a továbbiakban mint „a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitásáról és a vasúti infrastruktúra irányításáról szóló Sassoli–Dijksma irányelvre” hivatkozzanak(4);

4.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

5.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 327., 2013.11.12., 122. o.
(2) HL C 356., 2013.12.5., 92. o.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0147.
(4) A Parlament, illetve a Tanács részéről David-Maria Sassoli és Sharon Dijksma vezette a jogalkotási aktusról szóló tárgyalásokat.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat