Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0029(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0371/2016

Texte depuse :

A8-0371/2016

Dezbateri :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Voturi :

PV 14/12/2016 - 9.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0498

Texte adoptate
PDF 248kWORD 48k
Miercuri, 14 decembrie 2016 - Strasbourg
Spațiul feroviar unic european ***II
P8_TA(2016)0498A8-0371/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 decembrie 2016 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/34/UE în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare (11199/1/2016– C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (11199/1/2016 – C8-0426/2016),

–  având în vedere avizele motivate, prezentate în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, de către Senatul Franței, Parlamentul Lituaniei, Camera Deputaților din Marele Ducat al Luxemburgului, Senatul Țărilor de Jos, Camera Reprezentanților din Țările de Jos și Parlamentul Suediei, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 octombrie 2013(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0029),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și transport (A8-0371/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  propune ca actul să fie numit „Directiva Sassoli - Dijksma privind deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare”(4);

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

5.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 327, 12.11.2013, p. 122.
(2) JO C 356, 5.12.2013, p. 92.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2014)0147.
(4) David-Maria Sassoli și Sharon Dijksma au condus negocierile pentru actul în cauză în numele Parlamentului și, respectiv, al Consiliului.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate