Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0029(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0371/2016

Predkladané texty :

A8-0371/2016

Rozpravy :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Hlasovanie :

PV 14/12/2016 - 9.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0498

Prijaté texty
PDF 252kWORD 42k
Streda, 14. decembra 2016 - Štrasburg
Jednotný európsky železničný priestor ***II
P8_TA(2016)0498A8-0371/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2016 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2012/34/EÚ, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry (11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11199/1/2016 – C8-0426/2016),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené v rámci Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality francúzskym Senátom, litovským Parlamentom, luxemburskou Poslaneckou snemovňou, holandskou Prvou komorou, holandskou Druhou komorou a švédskym Parlamentom, v ktorých sa uvádza, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 8. októbra 2013(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0029),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0371/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  navrhuje, aby sa akt uvádzal ako „smernica Sassoliho a Dijksmovej o otvorení trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a o správe železničnej infraštruktúry“(4);

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2) Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2014)0147.
(4) David-Maria Sassoli viedol rokovania o akte za Európsky parlament a Sharon Dijksmová za Radu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia