Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0157(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0023/2016

Předložené texty :

A8-0023/2016

Rozpravy :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Hlasování :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Vysvětlení hlasování
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Přijaté texty
PDF 404kWORD 47k
Středa, 14. prosince 2016 - Štrasburk
Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů ***I
P8_TA(2016)0499A8-0023/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0296),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0144/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené španělskou poslaneckou sněmovnou a španělským senátem, francouzským národním shromážděním, italským senátem, lotyšským parlamentem, maltským parlamentem, polským sejmem a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2013(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 28. listopadu 2013(2),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 5. října 2016 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0023/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(3);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  navrhuje, aby se tento akt označoval jako „nařízení Fleckensteina a Schultz van Haegenové, kterým se zřizuje rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů“ (4);

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 111.
(2) Úř. věst. C 114, 15.4.2014, s. 57.
(3) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 8. března 2016 (Přijaté texty, P8_TA(2016)0069).
(4) Knut Fleckenstein vedl jednání jménem Parlamentu and Melanie Schultz van Haegen jménem Rady.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. prosince 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se zřizuje rámec pro poskytování přístavních služeb a stanoví společná pravidla pro finanční transparentnost přístavů
P8_TC1-COD(2013)0157

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/352.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí