Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0157(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0023/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0023/2016

Rasprave :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Glasovanja :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Objašnjenja glasovanja
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Usvojeni tekstovi
PDF 329kWORD 55k
Srijeda, 14. prosinca 2016. - Strasbourg
Pristup tržištu lučkih usluga i financijska transparentnost luka ***I
P8_TA(2016)0499A8-0023/2016
Rezolucija
 Tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 14. prosinca 2016. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stvaranju okvira za pristup tržištu lučkih usluga i financijske transparentnosti luka (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0296),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7-0144/2013),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja španjolskog Kongresa zastupnika, španjolskog Senata, francuske Narodne skupštine, talijanskog Senata, latvijskog Parlamenta, malteškog Parlamenta, poljskog Sejma te Švedskog parlamenta podnesena u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 28. studenoga 2013.(2),

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 5. listopada 2016. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A8-0023/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju(3);

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  predlaže da se akt navodi kao „Uredba Fleckenstein – Schultz van Haegen o stvaranju okvira za pristup tržištu lučkih usluga i financijske transparentnosti luka.”(4)

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima;

(1) SL C 327, 12.11.2013., str. 111.
(2) SL C 114, 15.4.2014., str. 57.
(3) Ovo stajalište zamjenjuje amandmane usvojene 8. ožujka 2016. (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0069).
(4) Knut Fleckenstein i Melanie Schultz van Haegen vodili su pregovore o aktu u ime Parlamenta i Vijeća.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 14. prosinca 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka
P8_TC1-COD(2013)0157

(Budući da je postignut dogovor između Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2017/352.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti