Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0157(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0023/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0023/2016

Viták :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Szavazatok :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
A szavazatok indokolása
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Elfogadott szövegek
PDF 252kWORD 51k
2016. december 14., Szerda - Strasbourg
A kikötői szolgáltatások piacra jutása és a kikötők pénzügyi átláthatósága ***I
P8_TA(2016)0499A8-0023/2016
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2016. december 14-i jogalkotási állásfoglalása a kikötői szolgáltatások piacára való bejutását és a kikötők pénzügyi átláthatóságát biztosító keretrendszer létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0296),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0144/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a spanyol parlament alsóháza, a spanyol szenátus, a francia nemzetgyűlés, az olasz szenátus, a lett parlament, a máltai parlament, a lengyel szejm és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló (2.) Jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 11-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2013. november 28-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2016. október 5-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0023/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(3);

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  javasolja, hogy a jogalkotási aktusra a továbbiakban mint „a kikötői szolgáltatások nyújtását és a kikötők pénzügyi átláthatóságára vonatkozó közös szabályokat biztosító keretrendszer létrehozásáról szóló Fleckenstien–Schultz van Haegen rendeletre” hivatkozzanak(4);

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 327., 2013.11.12., 111. o.
(2) HL C 114., 2014.4.15., 57. o.
(3) Ez az álláspont lép a 2016. március 8-án elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0069).
(4) A Parlament, illetve a Tanács részéről Knut Fleckenstein és Melanie Schultz van Haegen vezette a tárgyalásokat.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2016. december 14-én került elfogadásra a kikötői szolgáltatások nyújtását és a kikötők pénzügyi átláthatóságára vonatkozó közös szabályokat biztosító keretrendszer létrehozásáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2013)0157

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/352 rendelettel.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat