Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0157(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0023/2016

Pateikti tekstai :

A8-0023/2016

Debatai :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Balsavimas :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Priimti tekstai
PDF 327kWORD 55k
Trečiadienis, 2016 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras
Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas ***I
P8_TA(2016)0499A8-0023/2016
Rezoliucija
 Tekstas

2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma patekimo į uosto paslaugų rinką ir finansinio uostų skaidrumo sistema (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0296),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0144/2013),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ispanijos Karalystės Deputatų Rūmų ir Ispanijos Karalystės Senato, Prancūzijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos, Italijos Respublikos Senato, Latvijos Respublikos Seimo, Maltos Respublikos Atstovų Rūmų, Lenkijos Respublikos Seimo ir Švedijos Karalystės Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 28 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 5 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0023/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(3);

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  siūlo aktą nurodyti taip: „Fleckenstein-Schultz van Haegen reglamentas, kuriuo nustatoma uosto paslaugų teikimo sistema ir bendros finansinio uostų skaidrumo taisyklės“(4),

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 327, 2013 11 12, p. 111.
(2) OL C 114, 2014 4 15, p. 57.
(3) Ši pozicija pakeičia 2016 m. kovo 8 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P8_TA(2016)0069).
(4) Deryboms dėl akto atitinkamai Parlamento ir Tarybos vardu vadovavo Knut Fleckenstein ir Melanie Schultz van Haegen.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2016 m. gruodžio 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo nustatoma uosto paslaugų teikimo sistema ir bendros finansinio uostų skaidrumo taisyklės
P8_TC1-COD(2013)0157

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2017/352.)

Teisinė informacija - Privatumo politika