Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0157(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0023/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0023/2016

Debates :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Balsojumi :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Balsojumu skaidrojumi
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Pieņemtie teksti
PDF 401kWORD 64k
Trešdiena, 2016. gada 14. decembris - Strasbūra
Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma ***I
P8_TA(2016)0499A8-0023/2016
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2016. gada 14. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēmu (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0296),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 100. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0144/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Spānijas parlamenta Deputātu kongress un Spānijas parlamenta Senāts, Francijas Nacionālā asambleja, Itālijas parlamenta Senāts, Latvijas Republikas Saeima, Maltas parlaments, Polijas Sejms, kā arī Zviedrijas Riksdāgs un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 11. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada 28. novembra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2016. gada 5. oktobra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A8-0023/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(3);

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  ierosina šo aktu saukt par Fleckenstein-Schultz van Haegen regulu, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēmu(4).

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem;

(1) OV C 327, 12.11.2013., 111. lpp.
(2) OV C 114, 15.4.2014., 57. lpp.
(3) Ar šo nostāju aizstāj 2016. gada 8. martā pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti P8_TA(2016)0069).
(4) Knut Fleckenstein un Melanie Schultz van Haegen vadīja sarunas attiecīgi Parlamenta un Padomes vārdā.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 14. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/..., ar ko izveido ostas pakalpojumu sniegšanas sistēmu un kopīgos noteikumus par ostu finanšu pārredzamību
P8_TC1-COD(2013)0157

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2017/352.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika