Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 10. května 2016 - Štrasburk
 Nevyslovení námitky k aktu v přenesené pravomoci: přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu
 Ochrana před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie ***I
 Ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie ***I
 Dohoda mezi EU a Libérií o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu ***
 Dohoda EU-Mauritánie v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek ***
 Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) s Koreou ***
 Nové nástroje územního rozvoje v politice soudržnosti v období 2014-2020
 Statistika týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic ***I
 Politika soudržnosti v horských regionech EU
Texty (123 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí