Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 10. mai 2016 - Strasbourg
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjad, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi
 Kaitse subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***I
 Kaitse dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***I
 ELi ja Libeeria vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ***
 ELi ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ***
 Ülemaailmset tsiviilotstarbelist satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev koostööleping Koreaga ***
 Uued territoriaalse arengu vahendid ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020
 Maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika ***I
 Ühtekuuluvuspoliitika ELi mägipiirkondades
Tekstid (115 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika