Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 10. toukokuuta 2016 - Strasbourg
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: unionin tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä koskevat siirtymäsäännökset sikäli kuin asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa
 Muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen ***I
 Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautuminen ***I
 EU:n ja Liberian välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ***
 EU:n ja Mauritanian välinen kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus ***
 Maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskeva yhteistyösopimus Korean kanssa ***
 Koheesiopolitiikan 2014–2020 uudet alueellisen kehittämisen välineet
 Maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevat tilastot ***I
 Koheesiopolitiikka EU:n vuoristoalueilla
Tekstit (120 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö