Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Antradienis, 2016 m. gegužės 10 d. - Strasbūras
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui. Tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymas pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos
 Apsauga nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ***I
 Apsauga nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ***I
 ES ir Liberijos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ***
 ES ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susitarimas: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas ***
 Bendradarbiavimo susitarimas su Korėja dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) ***
 Naujos teritorinio vystymosi priemonės 2014–2020 m. sanglaudos politikoje
 Mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų statistika ***I
 Sanglaudos politika ES kalnuotuose regionuose
Tekstai (118 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika