Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2016. gada 10. maijs - Strasbūra
 Iebildumu neizteikšana pret deleģētu aktu: pārejas noteikumi, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas
 Aizsardzība pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis ***I
 Aizsardzība pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis ***I
 ES un Libērijas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums ***
 ES un Mauritānijas partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums ***
 Sadarbības nolīgums ar Koreju civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā ***
 Jauni teritoriālās attīstības instrumenti 2014.–2020. gada kohēzijas politikā
 Statistika attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem ***I
 Kohēzijas politika ES kalnu reģionos
Teksti (117 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika