Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 10 mei 2016 - Straatsburg
 Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: overgangsregels voor enkele bepalingen van het douanewetboek van de Unie voor de gevallen waarin de relevante elektronische systemen nog niet operationeel zijn
 Bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU ***I
 Beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie ***I
 Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en Liberia ***
 Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritanië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie ***
 Samenwerkingsovereenkomst met Korea betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) ***
 Nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het cohesiebeleid 2014-2020
 Statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen ***I
 Het cohesiebeleid in de berggebieden van de EU
Teksten (123 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid