Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 10 maja 2016 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Niewyrażenie sprzeciwu wobec aktu delegowanego: przepisy przejściowe dotyczące niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne
 Ochrona przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE ***I
 Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE ***I
 Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów UE-Liberia ***
 Umowa o partnerstwie w sprawie połowów UE-Mauretania: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa ***
 Umowa z Koreą o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych ***
 Nowe narzędzia rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020
 Statystyki w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich ***I
 Polityka spójności w regionach górskich UE
Teksty
Wersja ostateczna (127 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności