Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Marţi, 10 mai 2016 - Strasbourg
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: Normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale
 Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I
 Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I
 Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Liberia ***
 Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și Mauritania: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară ***
 Acordul de cooperare privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS) încheiat cu Coreea ***
 Noi instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020
 Statisticile balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe ***I
 Politica de coeziune în regiunile montane ale UE
Texte (126 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate