Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 10. maj 2016 - Strasbourg
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: prehodne določbe za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo
 Zaščita proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU ***I
 Zaščita proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice EU ***I
 Partnerstvo o trajnostnem ribištvu med EU in Republiko Liberijo ***
 Sporazum med EU in Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju: ribolovne možnosti in finančni prispevek ***
 Sporazum o sodelovanju s Korejo na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) za civilno uporabo ***
 Nova orodja teritorialnega razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014–2020
 Statistika glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb ***I
 Kohezijska politika v gorskih regijah EU
Besedila (112 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov