Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο
 Απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων ***I
 Οργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) ***II
 Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) ***II
 Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής
Κείμενα (56 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου