Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 11 maj 2016 - Strasbourg
 Undantag för råvaruhandlare ***I
 EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ***II
 Tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete ***II
 Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken
Texter (34 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy