Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 12 май 2016 г. - Страсбург
 Кримските татари
 Гамбия
 Джибути
 Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане *
 Проследимостта на рибните продукти и продуктите от аквакултури в заведенията за хранене и търговията на дребно
 Статут на пазарна икономика на Китай
 Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие
 Задължително посочване на страната на произход или на мястото на произход за определени храни
 Рамково споразумение относно родителския отпуск
 Предотвратяване и борба с трафика на хора
Текстове (457 kb)
Правна информация - Политика за поверителност