Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 12. maj 2016 - Strasbourg
 Krimtatarerne
 Gambia
 Djibouti
 Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet *
 Sporbarhed for fiske- og akvakulturprodukter i restaurant- og detailhandelsektoren
 Kinas status som markedsøkonomi
 Opfølgning på og status for 2030-dagsordenen og de bæredygtige udviklingsmål
 Obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomstland for visse fødevarer
 Rammeaftale om forældreorlov
 Forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel
Tekster (265 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik