Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Τάταροι της Κριμαίας
 Γκάμπια
 Τζιμπουτί
 Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα *
 Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο
 Καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας
 Επακόλουθες ενέργειες και πορεία εξέλιξης των στόχων του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη
 Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα
 Συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια
 Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
Κείμενα
Οριστική έκδοση (479 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου