Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 12 maja 2016 r. - Strasburg
 Tatarzy krymscy
 Gambia
 Dżibuti
 Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania *
 Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w gastronomii i sprzedaży detalicznej
 Status gospodarki rynkowej Chin
 Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju
 Obowiązek wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia pewnych środków żywnościowych
 Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego
 Zapobieganie handlowi ludźmi i zwalczanie tego procederu
Teksty (283 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności