Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 12 maj 2016 - Strasbourg
 Krimtatarerna
 Gambia
 Djibouti
 Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning *
 Spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter inom restaurang- och detaljhandelssektorn
 Kinas ställning som marknadsekonomi
 Uppföljning och lägesbeskrivning av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling
 Obligatorisk angivelse av ursprungsland eller härkomstort för vissa livsmedel
 Ramavtalet om föräldraledighet
 Förebyggande och bekämpande av människohandel
Texter (266 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy