Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 26 май 2016 г. - Брюксел
 Виртуални валути
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/010 FR/MoryGlobal
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa
 Искане за снемане на имунитета на Джанлука Буонано
 Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Швеция *
 Трансатлантическите потоци от данни
 Предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия
 Бедността през призмата на равенството между половете
 Нетарифни бариери в единния пазар
 Стратегията за единния пазар
Текстове (486 kb)
Правна информация - Политика за поверителност