Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 26 maja 2016 r. - Bruksela
 Waluta wirtualna
 Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek władz francuskich – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal )
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Grecji nr EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)
 Wniosek o uchylenie immunitetu Gianluki Buonanno
 Środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji *
 Transatlantyckie przepływy danych
 Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii
 Ubóstwo: perspektywa płci
 Bariery pozataryfowe na jednolitym rynku
 Strategia jednolitego rynku
Teksty (294 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności