Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 26 maj 2016 - Bryssel
 Virtuella valutor
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)
 Begäran om upphävande av Gianluca Buonannos immunitet
 Provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Sverige *
 Transatlantiska dataflöden
 En ny giv för energikonsumenterna
 Ett könsperspektiv på fattigdom
 Icke-tariffära hinder på den inre marknaden
 Strategin för den inre marknaden
Texter (288 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy