Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0817(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0375/2016

Ingivna texter :

A8-0375/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.13
CRE 14/12/2016 - 9.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0500

Antagna texter
PDF 230kWORD 41k
Onsdagen den 14 december 2016 - Strasbourg
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Juhan Parts
P8_TA(2016)0500A8-0375/2016

Europaparlamentets beslut av den 14 december 2016 om nomineringen av Juhan Parts till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (C8-0445/2016 – 2016/0817(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut,

–  med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8-0445/2016),

–  med beaktande av artikel 121 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0375/2016), och av följande skäl:

A.  Europaparlamentets budgetkontrollutskott har granskat den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

B.  Vid sitt sammanträde den 5 december 2016 höll budgetkontrollutskottet en utfrågning med rådets kandidat till ämbetet som ledamot av revisionsrätten.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av Juhan Parts till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy