Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/3026(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1346/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2016 - 6.1

Приети текстове :

P8_TA(2016)0505

Приети текстове
PDF 477kWORD 55k
Четвъртък, 15 декември 2016 г. - Страсбург
Случаите с Тибетската будистка академия „Ларунг Гар“ и Илхам Тохти
P8_TA(2016)0505RC-B8-1346/2016

Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2016 г. относно случаите на тибетската будистка академия Ларунг Гар и Илхам Тохти (2016/3026(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Тибет, и по-специално резолюциите от 25 ноември 2010 г. относно Тибет — планове за установяването на китайския като основен език на преподаване(1), от 27 октомври 2011 г. относно Тибет, по-конкретно самозапалването на монаси и монахини(2) , и от 14 юни 2012 г. относно положението с правата на човека в Тибет(3),

—  като взе предвид своите предходни резолюции от 26 ноември 2009 г. относно Китай: правата на малцинствата и прилагане на смъртното наказание(4) и от 10 март 2011 г. относно положението и културното наследство в Кашгар (Синдзян-уйгурски автономен регион, Китай)(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г. относно отношенията между ЕС и Китай(6),

—  като взе предвид деветте кръга преговори през периода от 2002 до 2010 г. между високопоставени представители на китайското правителство и на Далай Лама, като взе предвид бялата книга на Китай относно Тибет, озаглавена „Пътят на развитие на Тибет е направляван от непреодолим ход на историята“ и публикувана от информационната служба на Китайския държавен съвет на 15 април 2015 г., като взе предвид Меморандума от 2008 г. и Нотата от 2009 г. за истинска автономия, и двете представени от представителите на четиринадесетия Далай Лама,

—  като взе предвид член 36 от Конституцията на Китайската народна република, който гарантира на всички граждани правото на свобода на религиозните убеждения, и член 4, който постановява правата на „националните малцинства“,

—  като взе предвид коментарите на председателя на Европейския съвет Доналд Туск от 29 юни 2015 г. по време на съвместната пресконференция с китайския министър-председател Ли Къцян след 17-ата среща на високо равнище между ЕС и Китай, на която той изрази загрижеността на ЕС във връзка със свободата на изразяване на мнение и на сдружаване в Китай, включително положението на лицата, принадлежащи към малцинства като тибетците и уйгурите, и на която той насърчи Китай да възобнови съдържателния диалог с представителите на Далай Лама,

—  като взе предвид Шестия работен форум за Тибет, организиран от Централния комитет на Китайската комунистическа партия (ККП) и проведен през август 2015 г.,

—  като взе предвид изявлението от 23 септември 2014 г. на говорителя на ЕСВД, в което се осъжда доживотния затвор, присъден на уйгурския професор по икономика Илхам Тохти, и се призова за незабавното му и безусловно освобождаване,

—  като взе предвид диалога между ЕС и Китай относно правата на човека, чието начало беше поставено през 1995 г., и 34-ия кръг от този диалог, проведен в Пекин на 30 ноември и 1 декември 2015 г.,

—  като взе предвид факта, че на 11 октомври 2016 г. Илхам Тохти беше удостоен с наградата Мартин Енълз за защитата му на правата на човека, а през септември 2016 г. беше номиниран за наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта,

—  като взе предвид стратегическото партньорство между ЕС и Китай, чието начало беше поставено през 2003 г., и съвместното съобщение на Европейската комисия и ЕСВД до Европейския парламент и до Съвета от 22 юни 2016 г., озаглавено „Елементи за нова стратегия на ЕС за Китай“,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че насърчаването и зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава следва да остане в центъра на дългогодишното партньорство между ЕС и Китай, в съответствие с ангажимента на ЕС да поддържа тези ценности в своите външни действия и изразения от Китай интерес за придържане към тези ценности в собственото му развитие и международно сътрудничество;

Б.  като има предвид, че в своите цели за развитие китайското правителство посочва, че се стреми към по-голяма роля в борбата с глобалните предизвикателства, като например международния мир и международната сигурност и изменението на климата, както и към засилено влияние върху политическото и икономическото глобално управление, и е поело ангажимент за укрепване на принципите на правовата държава;

В.  като има предвид, че 17-ата среща на високо равнище ЕС—Китай на 29 юни 2015 г. издигна двустранните отношения на ново равнище, и като има предвид, че в своята стратегическа рамка относно правата на човека и демокрацията ЕС се ангажира да постави въпросите за правата на човека в центъра на отношенията си с всички трети държави, в т.ч. и стратегическите си партньори; като има предвид, че 18-ата среща на високо равнище ЕС—Китай, проведена на 12 и 13 юли 2016 г., заключи, че нов кръг на диалога по правата на човека между ЕС и Китай ще се проведе още през 2016 г.;

Г.  като има предвид, че през последните десетилетия Китай отбеляза напредък в осъществяването на икономически и социални права, отразяващи приоритетите му по отношение на правата на хората на препитание и развитие, но постиженията му в областта на политическите и гражданските права, както и утвърждаването на правата на човека, са ограничени;

Д.  като има предвид, че в рамките на 34-ия диалог между ЕС и Китай по правата на човека, проведен в Пекин на 2 декември 2015 г., ЕС изрази загрижеността си относно спазването на правата на лицата, принадлежащи към малцинства, особено в Тибет и Синдзян, и относно зачитането на свободата на религията или убежденията; като има предвид, че случаят на Илхам Тохти беше обсъден на 34-ия диалог между ЕС и Китай по правата на човека;

Е.  като има предвид, че институтът Ларунг Гар, най-големият тибетски будистки център в света, основан през 1980 г., днес е изправен пред мащабно разрушаване от китайското правителство с цел намаляване на академията с петдесет процента, като около 4600 жители са изгонени със сила и са разрушени около 1500 жилища; като има предвид, че според китайските органи това разрушаване е необходимо, за да се извърши „коригиране и поправяне“;

Ж.  като има предвид, че изгонените лица трябва да бъдат записани насилствено за т.нар. „патриотично образование“; като има предвид, че три монахини в академията се самоубиха в знак на протест срещу продължаващото широкомащабно разрушаване на Ларунг Гар;

З.  като има предвид, че се твърди, че от 2009 г. досега изключително голям брой тибетци, предимно монаси и монахини, са се самозапалили в знак на протест срещу ограничителната политика на Китай в Тибет и в подкрепа на завръщането на Далай Лама и правото на свобода на религията в префектура Аба/Нгаба на провинция Съчуан и в други части на Тибетското плато;

И.  като има предвид, че пратениците на Негово светейшество Далай Лама се обърнаха към правителството на Китайската народна република за намиране на взаимноизгодно решение на въпроса за Тибет; като има предвид, че през последните няколко години не е постигнат никакъв напредък в разрешаването на тибетската криза, като последният кръг на преговорите се състоя през 2010 г., а понастоящем преговорите са замразени;

Й.  като има предвид, че уйгурският професор по икономика Илхам Тохти беше осъден на доживотен затвор на 23 септември 2014 г. по обвинения в предполагаем сепаратизъм след задържането му през януари същата година; като има предвид, че седем от неговите бивши студенти също бяха задържани и осъдени на лишаване от свобода за срок между три и осем години за предполагаемо сътрудничество с г-н Тохти;

К.  като има предвид, че се твърди, че правото на справедлив съдебен процес не е било спазено, по-специално що се отнася до правото на подходяща защита;

Л.  като има предвид, че регионът Синцзян, в който основно се намира мюсюлманското уйгурско етническо малцинство, нееднократно е преживявал сблъсъци на етническо напрежение и насилие; като има предвид, че Илхам Тохти винаги е отхвърлял сепаратизма и насилието и е търсил помирение, основано на зачитането на уйгурската култура;

1.  настоятелно призовава китайските органи да прекратят разрушаването на Ларунг Гар и изгонването на жителите и по този начин да зачитат свободата на религия, в съответствие с международните си ангажименти в областта на правата на човека;

2.  призовава китайските органи да започнат диалог и да работят конструктивно в Ларунг Гар с местната общност и нейните религиозни водачи, както и да разгледат опасенията, свързани с пренаселването на религиозните институти, като дадат възможност на тибетците да създават повече институти и да строят повече съоръжения; призовава за подходящи компенсации и осигуряване на домове на тибетците, които са били прогонени по време на разрушаването на Ларунг Гар, на място по техен избор, за да продължат религиозните си дейности;

3.  изразява съжаление по повод на осъждането от Междинния народен съд в Баркам на десет тибетци на между 5 и 14 години затвор заради участие в честването на 80-ата годишнина на Негово светейшество Далай Лама в Нгаба;

4.  изразява дълбока загриженост поради влошаването на положението с правата на човека в Тибет, довело до увеличаване на броя на случаите на самозапалване; критикува увеличаването на военните прояви на Тибетското плато, което ще доведе единствено до ескалация на напрежението в региона; осъжда увеличаването на използването на системи за наблюдение в тибетски частни домове;

5.  изразява загриженост във връзка с все по-репресивния режим, пред който са изправени различните малцинства, по-специално тибетците и уйгурите, тъй като се поставят допълнителни ограничения на конституционните гаранции за правото им на свобода на културно изразяване и религиозни убеждения, на свободата на словото и свободата на изразяване на мнение, на мирни събрания и сдружаване, като се поставя под въпрос заявеният ангажимент на Китай по отношение на принципите на правовата държава и спазването на международните задължения; настоява органите зачитат тези основни свободи;

6.  изразява загриженост във връзка с приемането на пакета от закони за сигурността и неговото въздействие върху малцинствата в Китай, по-специално във връзка със закона за борба с тероризма, който би могъл да доведе до налагане на санкции на мирното изразяване на тибетската култура и религиозна принадлежност, и закона за управлението на международни неправителствени организации, който ще влезе в сила на 1 януари 2017 г. и ще постави групите за правата на човека под строг контрол от страна на правителството, тъй като това представлява строг подход „отгоре надолу“, вместо да се насърчава партньорство между местното и централното управление и гражданското общество;

7.  настоятелно призовава китайското правителство да измени разпоредбите в пакета от закони за сигурността, които стесняват пространството за организациите на гражданското общество и засилват правителствения контрол върху религиозните практики; призовава китайското правителство да осигурява и гарантира справедлива и безопасна среда за всички НПО и защитници на правата на човека, така че те да работят свободно в страната, което би могло значително да допълни държавното предоставяне на социални услуги с подход „отдолу нагоре“ и да допринесе за утвърждаването на социалните и икономическите, политическите и гражданските права;

8.  призовава китайското правителство да възобнови диалога с тибетските представители, който беше спрян от Китай през 2010 г., с цел постигане на приобщаващо политическо решение на кризата в Тибет; призовава за зачитане на свободата на изразяване на мнение, свободата на сдружаване и свободата на религия на тибетския народ, както са утвърдени в конституцията; счита, че зачитането на правата на малцинствата е основен елемент на демокрацията и на принципите на правовата държава, който е от съществено значение за политическата стабилност;

9.  решително осъжда арестуването на Илхам Тохти, който излежава доживотна присъда по обвинения в сепаратизъм; изразява съжаление във връзка с факта, че правото на справедлив съдебен процес не е било спазено и той не се е възползвал от правото на подходяща защита; настоятелно призовава китайските органи да зачитат правилото за разрешаване на едно посещение на месец за членове на семейството;

10.  призовава за незабавното и безусловно освобождаване на Илхам Тохти и на неговите поддръжници, задържани във връзка с неговия случай; призовава също така да се възстанови разрешителното на Илхам Тохти да преподава и да се гарантира свободното му движение в рамките на и извън Китай;

11.  припомня колко е важно ЕС да повдига въпроса за нарушаването на правата на човека в Китай, и по-специално случая на малцинствата в Тибет и Синцзян, във всички политически диалози и диалози по правата на човека с китайските органи, в съответствие с ангажимента на ЕС да изразява силна, ясна и единна позиция в подхода си към страната, включително на годишните диалози по правата на човека; изтъква освен това, че като част от текущия процес на реформи и нарастващата глобална ангажираност, Китай се присъедини към международната рамка за правата на човека, като подписа широк кръг от международни договори в областта на правата на човека, и следователно призовава за диалог с Китай, за да изпълни той тези ангажименти;

12.  изразява съжаление, че 35-ият кръг от диалога по правата на7 човека между ЕС и Китай вероятно няма да се осъществи преди края на 2016 г., както беше договорено; настоятелно призовава китайското правителство да се съгласи на диалог на високо равнище през първите седмици на 2017 г.;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Китайската народна република.

(1) ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 118.
(2) OВ C 131 E, 8.5.2013 г., стр. 121.
(3) OВ C 332 E, 15.11.2013 г., стр. 69.
(4) ОВ C 285 E, 21.10.2010 г., стр. 80.
(5) ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 185.
(6) Приети текстове, P8_TA(2015)0458.

Правна информация - Политика за поверителност