Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/3027(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-1345/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/12/2016 - 6.2

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0506

Přijaté texty
PDF 344kWORD 49k
Čtvrtek, 15. prosince 2016 - Štrasburk
Situace rohingyjské menšiny v Myanmaru/Barmě
P8_TA(2016)0506RC-B8-1345/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o situaci rohingyjské menšiny v Myanmaru/Barmě (2016/3027(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Myanmaru/Barmě a o situaci rohingyjských muslimů, zejména na usnesení ze dne 7. července 2016(1),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 20. června 2016 o strategii EU vůči Myanmaru/Barmě;

–  s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Prvky strategie EU vůči Myanmaru/Barmě: zvláštní partnerství pro demokracii, mír a prosperitu“,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové o nástupu nové vlády Myanmarského svazu do funkce,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie ze dne 2. prosince 2016 o nedávné eskalaci násilí v Myanmaru/Barmě,

–  s ohledem na společnou tiskovou zprávu o třetím dialogu mezi EU a Myanmarem/Barmou o lidských právech ze dne 25. listopadu 2016,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 4. prosince 2015 o problematice osob bez státní příslušnosti,

–  s ohledem na nedávné brífinky vysokého komisaře OSN pro lidská práva a zvláštní zpravodajky OSN pro stav lidských práv v Myanmaru/Barmě týkající se zhoršující se situace v oblasti lidských práv v severní části Arakanského státu, které se uskutečnily ve dnech 29. listopadu a 18. listopadu 2016,

–  s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 20. června 2016 s názvem „Stav lidských práv Rohingyjských muslimů a ostatních menšin v Myanmaru“,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 24. března 2016 (31/24) nazvanou „Stav lidských práv v Myanmaru“,

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru/Barmě ze dne 18. března 2016,

–  s ohledem na úmluvu OSN z roku 1951 o právním postavení uprchlíků a na protokol k této úmluvě z roku 1967,

–  s ohledem na Úmluvu o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954 a na Úmluvu o omezení případů bezdomovectví z roku 1961,

–  s ohledem na globální akční plán Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHRC) pro období 2014–2024 týkající se vyřešení problému osob bez státní příslušnosti;

–  s ohledem na články 18 až 21 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 a na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z téhož roku,

–  s ohledem na Chartu sdružení ASEAN,

–  s ohledem na zprávu organizace Poslanci za lidská práva Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) z dubna 2015 nazvanou „Rohingyjská krize a riziko násilností v Myanmaru: Výzva pro ASEAN“,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn ve své zprávě ze dne 20. června 2016 popisuje závažné případy porušování lidských práv Rohingyů, k nimž neustále dochází; Rohingyům je svévolně odnímáno státní občanství, takže se stávají osobami bez státní příslušnosti, jejich svoboda pohybu je výrazně omezena, je ohrožován jejich život a bezpečnost, nemají právo na zdravotní péči a na vzdělání, musí vykonávat nucené práce, jsou vystaveni sexuálnímu násilí a jsou omezována jejich politická práva, a to v takové míře, že „lze hovořit o zločinech proti lidskosti“; vzhledem k tomu, že Zaíd Raád Zaíd Husajn uvádí, že Rohingyové nesmějí vykonávat řadu povolání a k přijetí do nemocnice potřebují zvláštní doklad, což mnohdy vede k pozdnímu poskytnutí zdravotní péče a k úmrtí dětí a matek při porodu; vzhledem k tomu, že vedoucí kanceláře Agentury OSN pro uprchlíky v bangladéšském městě Cox’s Bazar John McKissick nedávno veřejně prohlásil, že se Myanmar/Barma pokouší „etnicky vyčistit své území od muslimské rohingyjské menšiny“; vzhledem k tomu, že v případě porušování lidských práv rohingyjské menšiny již lze hovořit o kolektivním trestu;

B.  vzhledem k tomu, že dne 9. října 2016 napadli ozbrojení muži tři policejní stanice v blízkosti hranice s Bangladéšem, přičemž zemřelo devět policistů a zmizelo mnoho zbraní; vzhledem k tomu, že vláda Myanmaru/Barmy prohlásila, že tito ozbrojenci patřili k rohingyjským milicím a následně vyhlásila oblast Maungdaw za „operační oblast“, v níž platí zákaz vycházení a další přísná omezení, a to i pro novináře a zahraniční pozorovatele, kterým není do oblasti umožněn přístup;

C.  vzhledem k tomu, že podle organizací na ochranu lidských práv přinášejí místní zdroje zprávy o tom, že vládní síly v této tzv. operační oblasti závažně porušují lidská práva; vzhledem k tomu, že vláda Myanmaru/Barmy oznámila smrt 69 údajných radikálů a 17 členů bezpečnostních sil, což je ovšem tvrzení, které nelze vzhledem k omezení přístupu nezávisle ověřit;

D.  vzhledem k tomu, že dne 3. listopadu 2016 došlo k druhému útoku na služebnu pohraniční stráže, při němž zemřel jeden policista;

E.  vzhledem k tomu, že organizace na ochranu lidských práv, především organizace Human Rights Watch, podávají díky satelitním snímkům informace o rozsáhlém bourání domů a dalších typů budov v některých oblastech v severní části Arakanského státu, které jsou v současné době pro nevládní organizace a nezávislé pozorovatele nepřístupné;

F.  vzhledem k tomu, že vláda Myanmaru/Barmy uspořádala ve dnech 2. a 3. listopadu 2016 cestu po některých postižených místech oblasti Maungdaw, které se pod jejím dohledem zúčastnila devítičlenná delegace zahraničních velvyslanců, včetně místní koordinátorky OSN, jež potvrdila, že v několika městech viděli vypálené budovy;

G.  vzhledem k tomu, že v minulých týdnech uprchlo do sousedního Bangladéše nejméně 25 000 Rohingyů a že podle odhadů bylo 30 000 obyvatel Arakanského státu násilím donuceno k vysídlení; vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Malajsii dosud zaregistroval více než 56 000 Rohingyů;

H.  vzhledem k tomu, že od roku 2011 podniká Myanmar/Barma kroky směřující k reformě své ekonomiky a politického systému; vzhledem k tomu, že i přesto si armáda stále udržuje nepřiměřenou moc nad správou země; vzhledem k tomu, že v listopadu 2015 byl zvolen nový celostátní parlament a v březnu 2016 se ujala úřadu demokraticky zvolená vláda;

I.  vzhledem k tomu, že EU a další světoví hráči v reakci na to zrušily sankce a umožnily Myanmaru/Barmě, aby se znovu začlenila do světových politických a ekonomických struktur; vzhledem k tomu, že EU a její členské státy hrají v procesu reforem a otvírání důležitou úlohu a mimo jiné přispěly poskytnutím značné rozvojové pomoci, školením a technickou spoluprací, podporou inkluzivní celonárodní dohody o příměří a obchodem v rámci iniciativy „Vše kromě zbraní“; vzhledem k tomu, že EU a Myanmar/Barma pořádají každoroční dialogy o lidských právech;

J.  vzhledem k tomu, že i přesto přetrvává řada problémů, mimo jiné v oblasti lidských práv, a zejména pokud jde o situaci rohingyjské muslimské menšiny; vzhledem k tomu, že více než jeden milion rohingyjských muslimů žil v Myanmaru/Barmě po celé generace, ale v současnosti jsou jednou z nejvíce pronásledovaných menšin na světě; vzhledem k tomu, že od vydání zákona o barmském občanství v roce 1982 jsou Rohingyové oficiálně bez státní příslušnosti; vzhledem k tomu, že orgány Myanmaru/Barmy i okolních států považují Rohingye za nežádoucí, přestože některé z těchto států poskytly útočiště velkým skupinám uprchlíků; vzhledem k tomu, že právní rámec Myanmaru/Barmy institucionalizuje diskriminaci menšin, a především činí z Rohingyů osoby bez státní příslušnosti, neboť jejich dočasné občanské průkazy (bílé průkazy) byly v březnu 2015 prohlášeny za neplatné a od roku 2012 nemohou Rohingyové získat rodný list pro své děti;

K.  vzhledem k tomu, že orgány Myanmaru/Barmy i nadále upírají Rohingyům jejich nejzákladnější práva; vzhledem k tomu, že zpráva organizace Poslanci pro lidská práva sdružení ASEAN z dubna 2015 uvádí, že v době jejího vypracování pobývalo přibližně 20 000 Rohingyů ve více než 80 táborech pro vnitřně vysídlené osoby v Arakanském státě, v nichž měli jen omezený přístup k humanitární pomoci, zatímco dalších více než 100 000 Rohingyů v posledních letech uprchlo přes moře či po souši do jiných zemí, často za pomoci převaděčů, přičemž mnoho z nich během těchto nebezpečných cest přišlo o život;

L.  vzhledem k tomu, že podle neověřených informací ozbrojené síly v Myanmaru/Barmě často používají znásilnění jako válečnou zbraň k zastrašení etnických menšin, což má pro oběti neblahé následky; vzhledem k tomu, že zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pro otázky sexuálně motivovaného násilí páchaného při konfliktech Zainab Hawa Bangurová vyjádřila v této souvislosti vážné obavy; vzhledem k tomu, že Mezinárodní trestní soud zařadil znásilnění a další formy sexuálního násilí do svého seznamu válečných zločinů a činů, které představují zločiny proti lidskosti; vzhledem k tomu, že je třeba zdůraznit zejména to, že rohingyjské ženy jsou oběťmi nejrůznějších forem diskriminace, mezi něž patří sexuální zneužívání či nucená sterilizace;

M.  vzhledem k tomu, že panuje vážné znepokojení ohledně situace členů komunity LGBTI v Myanmaru/Barmě, včetně Rohingyů, kteří jsou stále stíháni a kriminalizováni na základě ustanovení z koloniální éry, paragrafu 377 trestního zákoníku, a kteří nadále čelí svévolnému zatýkání a zadržování, zastrašování, fyzickým a sexuálním útokům a odpírání přístupu ke zdravotní péči;

N.  vzhledem k tomu, že Aun Schan Su Ťij na setkání se zvláštní zpravodajkou OSN pro stav lidských práv v Myanmaru/Barmě Janghee Leeovou oznámila, že vláda nebude používat označení „Rohingyové“ (v duchu politiky uplatňované za vojenské diktatury), neboť je stejně jako označení „Bengálci“ považováno za pobuřující, a namísto toho navrhuje nové označení: „muslimská komunita v Arakanském státě“;

O.  vzhledem k tomu, že Myanmar/Barma vynaložila určité úsilí o dosažení pokroku v mírovém procesu, a to nejen v rámci příprav národní mírové konference; vzhledem k tomu, že je naprosto zásadní, aby bylo zachováno národní příměří a došlo k zapojení všech etnických ozbrojených skupin s cílem zajistit mír, prosperitu a jednotu této země;

1.  je mimořádně znepokojen zprávami o násilných střetech v severní části Arakanského státu a vyslovuje politování nad ztrátou lidských životů, obživy a přístřeší a nad údajnými nepřiměřenými násilnými zákroky ozbrojených sil Myanmaru/Barmy; potvrzuje, že orgány Myanmaru/Barmy mají povinnost vyšetřovat útoky, které se odehrály dne 9. října 2016, a stíhat osoby, které jsou za tyto činy zodpovědné, konstatuje však, že tak ale musí být učiněno v souladu s mezinárodními zásadami a povinnostmi v oblasti lidských práv;

2.  naléhavě vyzývá vojenské a bezpečnostní síly, aby neprodleně zastavily zabíjení, zastrašování a znásilňování příslušníků z řad Rohingyů a vypalování jejich domů;

3.  vítá sdělení vlády Myanmaru/Barmy o zřízení vyšetřovací komise, která se bude zabývat nedávným násilím v Arakanském státu; vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby OSN a dalším vnějším pozorovatelům byla nápomocna při vyšetřování nedávných událostí ve správní oblasti Maungdaw Arakanského státu, včetně útoků ze dne 9. října 2016a vládních kroků, které byly v návaznosti na tyto útoky učiněny; zdůrazňuje, že je třeba patřičně stíhat ty osoby, jež jsou za tyto činy zodpovědné, a zajistit odpovídající odškodnění pro oběti;

4.  trvá na tom, aby toto byl pouze první krok k obecnějšímu závazku, který spočívá v ukončení beztrestnosti trestných činů páchaných na rohingyjské menšině; je zvláště otřesen počtem hlášených případů sexuálního násilí, které je využíváno jako forma zastrašování a válečná zbraň k potlačení etnické menšiny Rohingyů, a požaduje, aby byli pachatelé takových zločinů trestně stíháni;

5.  dále požaduje, aby vláda Myanmaru/Barmy okamžitě zajistila přístup humanitární pomoci do všech oblastí konfliktu a aby se tato pomoc dostala všem vysídleným osobám;

6.  žádá, aby vláda a veřejné orgány Myanmaru/Barmy neprodleně ukončily strašlivou diskriminaci a segregaci menšiny Rohingyů;

7.  vyzývá proto vládu Myanmaru/Barmy, aby změnila zákon o občanství z roku 1982 a vrátila příslušníkům rohingyjské menšiny občanství; naléhavě vyzývá vládu Myanmaru/Barmy a orgány Arakanského státu, aby okamžitě začaly vést záznamy o všech narozených dětech;

8.  vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby zrušila veškerá zbytečná, diskriminační a nepřiměřená omezení v Arakanském státě;

9.  vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby potírala obchodování s lidmi a nadnárodní organizovanou trestnou činnost;

10.  vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby zlepšila svoji spolupráci s OSN, a to i s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a osobami zmocněnými Organizací spojených národů ke zvláštním postupům; naléhavě vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby okamžitě provedla doporučení stanovená v rezoluci Rady OSN pro lidská práva č. 31/24 o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru; žádá vládu Myanmaru/Barmy, aby Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva vyzval k tomu, aby v této zemi otevřel kancelář s neomezeným mandátem a dostatečným počtem zaměstnanců;

11.  vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby jednomyslně odsoudila veškeré podněcování k rasové či náboženské nenávisti, přijala opatření k ukončení nenávistných verbálních projevů, včetně projevů radikálních budhistických skupin, a aby bojovala proti sociálnímu vyloučení a nepřátelským projevům vůči menšině Rohingyů; dále vyzývá vládu Myanmaru/Barmy, aby prosazovala všeobecné právo na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení;

12.  vyzývá nositelku Sacharovovy ceny Aun Schan Su Ťij, aby využila svou klíčovou pozici ve vládě Myanmaru/Barmy ke zlepšení situace rohingyjské menšiny; připomíná prohlášení mluvčího strany, v jejímž čele stojí Aun Schan Su Ťij, ze dne 18. května 2015, podle něhož by vláda Myanmaru/Barmy měla rohingyjské menšině vrátit občanství;

13.  doporučuje, aby vlády zemí, které se musí vyrovnat s přílivem rohingyjských uprchlíků, úzce spolupracovaly s úřadem UNHCR, který je vybaven odbornými znalostmi nezbytnými ke zjištění statusu uprchlíka a pověřením k ochraně uprchlíků a osob bez státní příslušnosti; naléhavě tyto země vyzývá k tomu, aby dodržovaly zásadu nenavracení a neodsouvaly rohingyjské uprchlíky zpět, přinejmenším do té doby, než bude nalezeno uspokojivé a důstojné řešení jejich situace; vyzývá zejména Bangladéš, aby rohingyjským uprchlíkům umožnil vstup na své území, a zároveň uznává, že Bangladéš již vyvinul úsilí o poskytnutí útočiště několika statisícům uprchlíků;

14.  vítá závěry Rady ze dne 20. června 2016 o strategii EU vůči Myanmaru/Barmě; domnívá se, že EU má vskutku strategický zájem na posílení vztahů s Myanmarem/Barmou; domnívá se, že nová vláda má historickou příležitost, ale především povinnost upevnit demokracii a dosáhnout míru, národního usmíření a prosperity; je toho názoru, že další prohloubení vztahů mezi EU a Myanmarem/Barmou musí být podmíněno skutečným zlepšením v oblasti lidských práv v této zemi;

15.  připomíná dále požadavky, které ve svých závěrech vznesla Rada, a sice požadavky na vybudování účinných demokratických institucí a silné občanské společnosti, dodržování základních práv a svobod a na prosazování řádné správy věcí veřejných;

16.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby pokračovala v pravidelném dvoustranném dialogu o lidských právech a jednala o situaci v oblasti problematických právních předpisů a diskriminace menšin, zejména Rohingyů, a podrobně informovala Evropský parlament o výsledku těchto jednání;

17.  vyzývá EU a její členské státy, aby nadále podporovaly nové demokratické struktury Myanmaru/Barmy a kladly přitom zvláštní důraz zejména na technickou spolupráci, která pomůže zlepšit jednotlivé státní funkce;

18.  vyzývá EU a její členské státy, aby i nadále Myanmar/Barmu podrobovaly přezkumu v Radě OSN pro lidská práva podle bodu 4;

19.  vyzývá EU, aby podporovala UNHRC v úsilí o pomoc rohingyjským uprchlíkům v jižní a jihovýchodní Asii;

20.  vyzývá EU a její členské státy, aby podpořily globální akční plán UNHRC pro období 2014–2024 týkající se vyřešení problému osob bez státní příslušnosti;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Myanmaru/Barmy, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN, mezivládnímu výboru sdružení ASEAN pro lidská práva, zvláštnímu zástupci OSN pro lidská práva v Myanmaru/Barmě, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a Radě OSN pro lidská práva.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0316.

Právní upozornění - Ochrana soukromí