Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/3027(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1345/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2016 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0506

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 423kWORD 58k
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
Η κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ
P8_TA(2016)0506RC-B8-1345/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ (2016/3027(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Mιανμάρ, ιδίως εκείνο της 7ης Ιουλίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Mιανμάρ/Bιρμανία,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, προς το Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Στοιχεία για μια στρατηγική της ΕΕ έναντι της Μιανμάρ/Βιρμανίας: Μια ειδική εταιρική σχέση για τη δημοκρατία, την ειρήνη και την ευημερία»

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), κυρίας Federica Mogherini, σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης της Ένωσης της Mιανμάρ/Βιρμανίας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου της ΑΠ/ΥΕ σχετικά με την πρόσφατη κλιμάκωση της βίας στη Mιανμάρ/Βιρμανία, της 2ας Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν τύπου σχετικά με τον τρίτο διάλογο ΕΕ-Μιανμάρ/Βιρμανίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 25ης Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την ανιθαγένεια,

–  έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ενημερωτικά σημειώματα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) και του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ/Βιρμανία, αντιστοίχως της 29ης και 18ης Νοεμβρίου 2016, όσον αφορά την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη βόρεια πολιτεία του Ρακίν,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 20ής Ιουνίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μουσουλμάνων Ροχίνγκια και άλλων μειονοτήτων στη Μιανμάρ/Βιρμανία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στις 24 Μαρτίου 2016 (31/24), με τίτλο «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 18ης Mαρτίου 2016 της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Mιανμάρ/Βιρμανία,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, και το συνημμένο σε αυτό Πρωτόκολλο του 1967,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το καθεστώς των ανιθαγενών του 1954 και την Σύμβαση για την Μείωση των περιπτώσεων Ανιθαγένειας του 1961,

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σχέδιο δράσης 2014-24 Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την εξάλειψη της ανιθαγένειας,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 18 έως 21 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το διεθνές σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966 και το διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη το Χάρτη της ASEAN,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση κοινοβουλευτικών παραγόντων του Συνδέσμου κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 15ης Απριλίου 2015, με τίτλο «Η κρίση των Ροχίνγκια και ο κίνδυνος βιαιοτήτων στη Μιανμάρ: Μια πρόκληση για την ASEAN και μια έκκληση για δράση»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Zeid Ra’ad Al Hussein, Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην έκθεσή του της 20ής Ιουνίου 2016 αναφέρεται στις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων εις βάρος των Ροχίνγκια, περιλαμβανομένων της αυθαίρετης στέρησης της ιθαγένειας που τους καθιστά ανιθαγενείς, του αυστηρού περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας, απειλών για τη ζωή και την ασφάλεια, της καταπάτησης των δικαιωμάτων στην υγεία και την εκπαίδευση, της καταναγκαστικής εργασίας, σεξουαλικής βίας και περιορισμών των πολιτικών δικαιωμάτων τους, που «ενδέχεται να ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Al Hussein ανέφερε πως οι Ροχίνγκια αποκλείονται από πολλά επαγγέλματα και υποχρεώνονται σε ειδικές διοικητικές διατυπώσεις για την πρόσβαση στα νοσοκομεία, γεγονός που οδήγησε σε καθυστερήσεις και θανάτους μητέρων και παιδιών κατά τον τοκετό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο John Mckissick, επικεφαλής του γραφείου του Oργανισμού των ΗΕ για τους Πρόσφυγες στην πόλη του Μπαγκλαντές Cox’s Bazar, κατέγραψε πρόσφατα ότι η Μιανμάρ/Βιρμανία προσπαθεί να επιτελέσει «εθνοτική εκκαθάριση της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια από το έδαφός της»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος της μειονότητας των Ροχίνγκια ισοδυναμεί με συλλογική τιμωρία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Οκτωβρίου 2016, ένοπλοι επιτέθηκαν σε 3 αστυνομικά φυλάκια κοντά στα σύνορα με το Μπαγκλαντές, αφήνοντας εννέα αστυνομικούς νεκρούς ενώ εξαφανίστηκαν και πολλά όπλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας ισχυρίστηκε ότι οι ένοπλοι ήταν μέλη πολιτοφυλακής Ροχίνγκια και, μετά από αυτό, κήρυξε την περιοχή Maungdaw «ζώνη επιχειρήσεων» με απαγόρευση κυκλοφορίας και άλλους σοβαρούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων και απαγορεύσεων για τους δημοσιογράφους και τους εξωτερικούς παρατηρητές οι οποίοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στην περιοχή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τοπικές πηγές αναφέρουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από κυβερνητικές δυνάμεις στην αποκαλούμενη ζώνη επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας έχει αναφέρει τον θάνατο 69 υποτιθέμενων μαχητών και 17 μελών του προσωπικού των δυνάμεων ασφαλείας, ισχυρισμός που δεν μπορεί να ελεγχθεί ανεξάρτητα, λόγω των περιορισμών πρόσβασης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Νοεμβρίου 2016, δεύτερη επίθεση σε συνοριακό φυλάκιο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός αστυνομικού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τη χρήση δορυφορικών εικόνων, έχουν αναφέρει μεγάλης κλίμακας καταστροφές οικιών και άλλων τύπων κτιρίων σε περιοχές του βόρειου τμήματος της Πολιτείας Ρακίν που επί του παρόντος είναι απρόσιτες για ΜΚΟ και ανεξάρτητους παρατηρητές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2016, η κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας πραγματοποίησε περιοδεία υπό κυβερνητική εποπτεία σε κάποιες πληγείσες περιοχές στην Maungdaw, με εννεαμελή αντιπροσωπεία ξένων πρεσβευτών, συμπεριλαμβανομένου του συντονιστή του ΟΗΕ, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε ο εμπρησμός δομών σε αρκετές πόλεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις τελευταίες εβδομάδες, τουλάχιστον 25 000 Ροχίνγκια έχουν καταφύγει στο γειτονικό Μπαγκλαντές, και περίπου 30 000 κάτοικοι της Πολιτείας Ρακίν έχουν εκτοπιστεί με τη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 56 000 Ροχίνγκια είναι καταχωρισμένοι στα μητρώα της UNHCR στη Μαλαισία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2011, η Μιανμάρ/Βιρμανία έχει λάβει μέτρα για τη μεταρρύθμιση της οικονομίας και του πολιτικού της συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, ο στρατός εξακολουθεί να έχει δυσανάλογη εμπλοκή στις υποθέσεις της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο 2015 εξελέγη νέο εθνικό Κοινοβούλιο και τον Μάρτιο 2016 εγκαταστάθηκε μια δημοκρατικά εκλεγμένη εθνική κυβέρνηση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανταποκρινόμενοι σε αυτό, η ΕΕ και άλλοι διεθνείς παράγοντες ήραν τις κυρώσεις και επέτρεψαν στη Μιανμάρ/Βιρμανία να επανενταχθεί στις παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές δομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία μεταρρύθμισης και ανοίγματος και συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στη σημαντική αναπτυξιακή βοήθεια, την κατάρτιση και τεχνική συνεργασία, την προώθηση μιας περιεκτικής πανεθνικής συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός και του εμπορίου στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Όλα, εκτός από όπλα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Μιανμάρ/Βιρμανία πραγματοποίησαν ετήσιους διαλόγους για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλ’ αυτά, εξακολουθούν να παραμένουν πολλά προβλήματα, μεταξύ άλλων, και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως όσον αφορά την κατάσταση της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο μουσουλμάνοι Ροχίνγκια έχουν ζήσει στη Μιανμάρ/Βιρμανία για πολλές γενιές, αλλά είναι σήμερα μία από τις πιο διωκόμενες μειονότητες του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επισήμως, είναι ανιθαγενείς με βάση τον περί Ιθαγένειας Νόμο της Βιρμανίας του 1982· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ροχίνγκια είναι ανεπιθύμητοι από τις αρχές της Μιανμάρ/Βιρμανίας και από γειτονικές χώρες, αν και ορισμένες από αυτές έχουν υποδεχθεί μεγάλους προσφυγικούς πληθυσμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό πλαίσιο της Μιανμάρ/Βιρμανίας θεσμοθετεί τις διακρίσεις κατά των μειονοτήτων και ιδίως την ανιθαγένεια των Ροχίνγκια, καθώς η ισχύς των προσωρινών δελτίων ταυτότητας (λευκές κάρτες) έληξε στο τέλος Μαρτίου 2015 και δεν μπόρεσαν να λάβουν πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών τους από το 2012·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Μιανμάρ/Βιρμανίας συνεχίζουν να στερούν από τη μειονότητα Ροχίνγκια τα πιο βασικά δικαιώματά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έκθεση του Απριλίου 2015 βουλευτών της ASEAN για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατά τη σύνταξη της έκθεσης, περίπου 120.000 Ροχίνγκια παρέμεναν σε περισσότερα από 80 καταυλισμούς εσωτερικά εκτοπισμένων στην Πολιτεία Ρακίν, με περιορισμένη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ περισσότεροι από 100 000 άλλοι κατέφυγαν δια ξηράς ή θαλάσσης, συχνά στα χέρια διακινητών ανθρώπων, σε άλλες χώρες τα τελευταία χρόνια ενώ, κατά τη διάρκεια αυτών των επικίνδυνων ταξιδιών, πολλοί χάνουν τη ζωή τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με καταγγελίες, ο βιασμός, χρησιμοποιείται ευρέως στη Μιανμάρ/Βιρμανία από τις ένοπλες δυνάμεις ως όπλο εκφοβισμού των εθνοτικών μειονοτήτων, με καταστροφικές συνέπειες για τα θύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία στις ένοπλες συγκρούσεις, Zainab Hawa Bangura, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της όσον αφορά το θέμα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο περιλαμβάνει τον βιασμός και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας στον κατάλογο των πράξεων που συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να τονιστεί ειδικότερα ότι οι γυναίκες Ροχίνγκια πέφτουν θύματα πολλαπλών διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης και της αναγκαστικής στείρωσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση της κοινότητας ΛΟΑΔΜ στη Μιανμάρ/Βιρμανία, συμπεριλαμβανομένων των Ροχίνγκια, οι οποίοι εξακολουθούν να διώκονται και να ποινικοποιούνται υπό το πρόσχημα μιας διάταξης της αποικιακής περιόδου, του άρθρου 377 του Ποινικού Κώδικα, και οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση, εκφοβισμό, σωματικές και σεξουαλικές επιθέσεις και άρνηση παροχής υγειονομικών υπηρεσιών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κ. Aung San Suu Kyi ανακοίνωσε, σε συνάντηση με τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Μιανμάρ/Βιρμανία, Yanghee Lee, ότι η λέξη Ροχίνγκια δεν θα χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση (σε συνέχεια της πολιτικής που εφαρμόστηκε από τη στρατιωτική δικτατορία) διότι κρίνεται εμπρηστική, όπως και η λέξη «Bengali», και αντ’ αυτού προτείνει έναν νέο όρο: «μουσουλμανική κοινότητα στην πολιτεία Ρακίν»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μιανμάρ/Βιρμανία κατέβαλε κάποιες προσπάθειες να προωθήσει την ειρηνευτική διαδικασία, πέρα από την προπαρασκευή για την εθνική ειρηνευτική διάσκεψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η πανεθνική κατάπαυση του πυρός και να περιλάβει όλες τις ένοπλες εθνοτικές ομάδες, ώστε να εξασφαλιστεί η ειρήνη, η ευημερία και η ενότητα της χώρας·

1.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις αναφορές περί βίαιων συγκρούσεων στην βόρεια Πολιτεία Ρακίν και εκφράζει τη λύπη του για τις απώλειες ζωών, τις καταστροφές μέσων επιβίωσης και στέγασης και την αναφερόμενη δυσανάλογη χρήση βίας από τις ένοπλες δυνάμεις της Μιανμάρ/Βιρμανίας· επιβεβαιώνει ότι οι αρχές της Μιανμάρ/Βιρμανίας έχουν την υποχρέωση να ερευνήσουν τις επιθέσεις της 9ης Οκτωβρίου 2016 και να ασκήσουν διώξεις κατά των υπευθύνων, αλλά αυτό πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους·

2.  προτρέπει τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας να σταματήσουν αμέσως τις δολοφονίες, τις παρενοχλήσεις και τους βιασμούς των Ροχίνγκια, καθώς και τους εμπρησμούς των οικιών τους·

3.  χαιρετίζει την αναγγελία από την κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας σχετικά με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα πρόσφατα περιστατικά βίας στην Πολιτεία Ρακίν· ζητεί από την κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας να επιτρέψει στα Ηνωμένα Έθνη και άλλους εξωτερικούς παρατηρητές να βοηθήσουν στη διερεύνηση των πρόσφατων γεγονότων στην περιοχή Maungdaw της Πολιτείας Ρακίν, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων της 9ης Οκτωβρίου 2016 και τις κυβερνητικές ενέργειες μετά από αυτές· υπογραμμίζει την ανάγκη άσκησης της δέουσας δίωξης εναντίον των υπευθύνων, και να παρασχεθεί επαρκής επανόρθωση στα θύματα των παραβιάσεων·

4.  επιμένει ότι αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα σε μια ευρύτερη δέσμευση για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για τα εγκλήματα κατά της μειονότητας των Ροχίνγκια· εκφράζει ιδιαίτερα τον αποτροπιασμό του για τις αναφορές περί άσκησης σεξουαλικής βίας ως μέσο εκφοβισμού και πολεμικό όπλο για την καταστολή της μειονότητας των Ροχίνγκια και απαιτεί τη δίωξη των δραστών αυτών των εγκλημάτων·

5.  ζητεί, επιπλέον, από την κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας να επιτρέψει αμέσως τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλες τις περιοχές συγκρούσεων και τα εκτοπισμένα άτομα·

6.  ζητεί από την κυβέρνηση και τις πολιτικές αρχές της Μιανμάρ/Βιρμανίας να τερματίσουν αμέσως τις φοβερές διακρίσεις και τον διαχωρισμό της μειονότητας των Ροχίνγκια·

7.  καλεί, συνεπώς, την κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας να μεταρρυθμίσει τον νόμο του 1982 σχετικά με την ιθαγένεια και να αποδώσει και πάλι την ιθαγένεια στη μειονότητα των Ροχίνγκια· παροτρύνει την κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας και τις αρχές της πολιτείας Rakhine να ξεκινήσουν αμέσως την καταγραφή όλων των παιδιών κατά τη γέννησή τους·

8.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας να άρει όλους τους περιττούς και δυσανάλογους περιορισμούς, και διακρίσεις στην πολιτεία Ρακίν·

9.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας να καταπολεμήσει την εμπορία προσώπων και το διεθνές οργανωμένο έγκλημα·

10.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας να βελτιώσει τη συνεργασία της με τον ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των εντολοδόχων ειδικών διαδικασιών της Ύπατης Αρμοστείας· προτρέπει την κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας να εφαρμόσει τις συστάσεις του ψηφίσματος 31/24 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ/Βιρμανία· καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας να καλέσει το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να ανοίξει γραφείο στη χώρα, με πλήρη εντολή και το κατάλληλο προσωπικό·

11.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας να καταδικάσει απερίφραστα όλες τις υποκινήσεις φυλετικού ή θρησκευτικού μίσους, να λάβει μέτρα για την εξάλειψη της ρητορικής μίσους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από ριζοσπαστικές βουδιστικές ομάδες, και για την καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων και των εχθροπραξιών εναντίον της μειονότητας των Ροχίνγκια· καλεί εξάλλου την κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας να σεβαστεί το οικουμενικό δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης·

12.  καλεί τη βραβευθείσα με Βραβείο Ζαχάρωφ Aung San Suu Kyi να χρησιμοποιήσει την κομβική θέση που κατέχει στην κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας για τη βελτίωση της κατάστασης της μειονότητας των Ροχίνγκια· υπενθυμίζει τη δήλωση της 18ης Μαΐου 2015 του εκπροσώπου του κόμματος της κ. Suu Kyi, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας θα πρέπει να αποκαταστήσει την ιθαγένεια στη μειονότητα των Ροχίνγκια·

13.  συνιστά στις κυβερνήσεις των χωρών που αντιμετωπίζουν εισροή προσφύγων Ροχίνγκια να συνεργαστούν στενά με την UNHCR, που διαθέτει την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για τον έλεγχο του καθεστώτος του πρόσφυγα και την εντολή να προστατεύει τους πρόσφυγες και τους ανιθαγενείς· προτρέπει τις χώρες αυτές να τηρούν την αρχή της μη επαναπροώθησης και να μην ωθήσουν τους πρόσφυγες Ροχίνγκια πίσω, τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί μια ικανοποιητική και αξιοπρεπής λύση για την κατάστασή τους· καλεί ιδίως το Μπανγκλαντές να επιτρέψει την είσοδο των προσφύγων Ροχίνγκια, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες που έχει ήδη καταβάλει το Μπαγκλαντές για να φιλοξενήσει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες·

14.  επιδοκιμάζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι της Μιανμάρ/Βιρμανίας· πιστεύει ότι η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον να ενισχύσει τις σχέσεις της με τη Μιανμάρ/Βιρμανία· πιστεύει ότι η νέα κυβέρνηση διαθέτει μια ιστορική ευκαιρία, και έχει καθήκον, να εδραιώσει τη δημοκρατία και να εξασφαλίσει ειρήνη, εθνική συμφιλίωση και ευημερία· είναι της γνώμης ότι η περαιτέρω εμβάθυνση της σχέσης ΕΕ-Μιανμάρ/Βιρμανίας πρέπει να εξαρτηθεί από την πραγματική βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή·

15.  επιπλέον, επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη δημιουργία αποτελεσματικών δημοκρατικών θεσμών και ισχυρής κοινωνίας των πολιτών, για σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης·

16.  καλεί την ΕΥΕΔ να συνεχίσει τον τακτικό διμερή διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να θέσει επί τάπητος την κατάσταση όσον αφορά την προβληματική της νομοθεσίας και τις διακρίσεις σε βάρος των μειονοτήτων, ιδίως των Ροχίνγκια, και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την έκβαση των συζητήσεων αυτών·

17.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να στηρίζουν τις νέες δημοκρατικές δομές της Μιανμάρ/Βιρμανίας και να εστιάζουν κυρίως στην τεχνική συνεργασία για να συμβάλει στη βελτίωση των διαφόρων λειτουργιών του κράτους·

18.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διατηρήσουν τον έλεγχο της Μιανμάρ/Βιρμανίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, δυνάμει του σημείου 4 της ημερήσιας διάταξης·

19.  καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει το UNHCR στις προσπάθειές του να βοηθήσει τους πρόσφυγες Ροχίνγκια στις περιοχές της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας·

20.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν το παγκόσμιο σχέδιο δράσης 2014-24 του UNHCR για την εξάλειψη της ανιθαγένειας·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Mιανμάρ/Βιρμανίας, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα της ASEAN, στη Διακυβερνητική Επιτροπή της ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ/Βιρμανία, στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0316.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου