Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/3028(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-1344/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 15/12/2016 - 6.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0507

Pieņemtie teksti
PDF 406kWORD 52k
Ceturtdiena, 2016. gada 15. decembris - Strasbūra
Masu kapi Irākā
P8_TA(2016)0507RC-B8-1344/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 15. decembra rezolūcija par masu kapiem Irākā (2016/3028(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 27. oktobrī rezolūciju par stāvokli Ziemeļirākā/Mosulā(1), 2014. gada 27. februāra rezolūciju par stāvokli Irākā(2), 2014. gada 18. septembra rezolūciju par stāvokli Irākā un Sīrijā un IS ofensīvu, tostarp minoritāšu vajāšanu(3), 2015. gada 12. februāra rezolūciju par humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar „Islāma valsti” (IS)(4), 2015. gada 12. marta rezolūciju par organizācijas „ISIS/Da'esh” nesenajiem uzbrukumiem un cilvēku, it īpaši asīriešu, nolaupīšanas gadījumiem Tuvajos Austrumos(5), un 2016. gada 4. februāra rezolūciju par tā dēvētās ISIS/Daesh veiktu reliģisko minoritāšu sistemātisku masveida slepkavošanu(6),

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 23. maija secinājumus par ES reģionālo stratēģiju attiecībā uz Sīriju un Irāku, kā arī Da’esh draudiem, 2015. gada 14. decembra secinājumus par Irāku, 2015. gada 16. marta secinājumus par ES reģionālo stratēģiju attiecībā uz Sīriju un Irāku, kā arī ISIL/Da’esh draudiem, 2014. gada 20. oktobra secinājumus par ISIL/Da’esh krīzi Sīrijā un Irākā, 2014. gada 14. aprīļa un 2015. gada 12. oktobra secinājumus par Sīriju un 2014. gada 15. augusta secinājumus par Irāku, kā arī Eiropadomes 2014. gada 30. augusta secinājumus par stāvokli Irākā un Sīrijā,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) paziņojumus par Irāku un Sīriju,

–  ņemot vērā ziņojumu, ko sagatavoja ANO Augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos un ANO palīdzības misijas Irākā (UNAMI) cilvēktiesību birojs „Aicinājums noteikt atbildību un aizsardzību: ISIL īstenotajos nežēlīgajos noziegumos izdzīvojušie jezīdi” (2016. gada augusts),

–  ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus, kas pieņemti 1998. gadā, un to noteikumus par jurisdikciju attiecībā uz genocīdu, noziegumiem pret cilvēci, kara noziegumiem un agresijas noziegumu;

–  ņemot vērā partnerības un sadarbības nolīgumu starp ES un Irākas Republiku,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 2253 (2015),

–  ņemot vērā ANO Statūtus,

–  ņemot vērā tā lēmumu piešķirt 2016. gada Saharova balvu par domas brīvību Irākas jezīdu aktīvistēm un bijušajām ISIL/Da’esh gūsteknēm Nadia Murad un Lamiya Aji Bashar,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā 2014. gada augustā ISIL/Da’esh kareivji uzbruka jezīdu kopienām pie Sindžāras pilsētas Irākas Ninīvas provincē, saskaņā ar ziņojumiem nogalinot tūkstošiem cilvēku; tā kā vairāki masu kapi tika atrasti pēc tam, kad kurdu bruņotie spēki 2014. gada decembrī atguva teritorijas ziemeļos no Sindžāras kalna; tā kā, kad kurdu bruņotie spēki atguva Sindžāras pilsētu 2015. gada novembra vidū, tika atklātas vēl citas nogalināšanas vietas un skaidri atpazīstami masu kapi;

B.  tā kā nežēlīgie noziegumi, ko veikuši ISIL/Da’esh kareivji, ir sistemātiski un plaši vērsti uz jezīdu tautas iznīcināšanu; tā kā starptautiskajos tiesību aktos, t. i., ANO 1948. gada Konvencijas par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to II pantā, šādi nežēlīgi noziegumi tiek uzskatīti par genocīdu;

C.  tā kā Parlaments 2016. gada 4. februārī atzina, ka ISIS/Da'esh veic genocīdu pret kristiešiem, jezīdiem un citām pie reliģiskajām un etniskajām minoritātēm piederošām personām, un šim vērtējumam piekrita Eiropas Padome, ASV Valsts departaments, ASV Kongress, Apvienotās Karalistes Parlaments, Austrālijas Parlaments un citas valsts un starptautiskās institūcijas, atzīstot, ka starp zvērībām, ko ISIS/Da'esh veic pret reliģiskajām un etniskajām minoritātēm Irākā, ir kara noziegumi, noziegumi pret cilvēci un genocīds;

D.  tā kā Ninīves līdzenums, Tell Afara un Sindžāra, kā arī plašāks reģions šajā vietā ir izsenis senču dzimtene kristiešiem (haldiešiem/sīriešiem/asīriešiem), jezīdiem, arābu sunnītiem un šiītiem, kurdiem, šabakiem, turkmēņiem, kakajiem, sābiešiem-mandiešiem un citiem, kurā viņi, neraugoties uz ārējas vardarbības un vajāšanas periodiem, gadsimtiem ilgi dzīvoja vispārēja plurālisma, stabilitātes un kopienu sadarbības gaisotnē līdz šā gadsimta sākumam un ISIS/Da'esh veiktajai lielas reģiona daļas okupācijai 2014. gadā;

E.  tā kā kopš 2016. gada 27. oktobra ISIL/Da’esh kareivji nolaupītās sievietes, tostarp jezīdu sievietes, pārvietoja uz Mosulas pilsētu un Tell Afaru; tā kā dažas no šīm sievietēm esot “piešķirtas” ISIL/Da’esh kareivjiem, bet pārējās tikšot izmantotas kā ISIL/Da’esh karavānas pavadošās personas;

F.  tā kā visu masu kapu Irākā, kā arī Sīrijā aizsardzība, saglabāšana un izpēte ir būtiska tam, lai saglabātu un vāktu pierādījumus par ISIL/Da’esh īstenotajiem kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un genocīdu un lai sauktu pie atbildības tos, kas vainojami šajos noziegumos; tā kā ir jānodrošina psiholoģisks un loģistisks atbalsts upuru radiniekiem;

G.  tā kā vairākas vietējās organizācijas ir dokumentējušas ISIL/Da’esh noziegumus pret jezīdu kopienu, bet tām ir tikai ierobežota jauda; tā kā saskaņā ar tādu starptautisko cilvēktiesību organizāciju kā Human Rights Watch datiem starptautisko tiesu eksperti nav strādājuši šajā teritorijā, neraugoties uz vairāku valstu, tostarp ASV un Vācijas, politisko atbalstu šādai misijai;

H.  tā kā ANO augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos 2016. gada 11. novembrī paziņoja, ka, “nododot situācijas Irākā izskatīšanu Starptautiskajai Krimināltiesai, uzticot Irākas tiesām jurisdikciju par starptautiskiem noziegumiem, reformējot krimināltiesību sistēmu un stiprinot juridisko amatpersonu spēju dokumentēt un izmeklēt pārkāpumus un saukt pie atbildības par to izdarīšanu, Irākas valdība var nodrošināt taisnīgu un drošu pamatu noturīgam mieram valstī. Šīs prasības neievērošana var nopietni apdraudēt ilgtermiņa mieru un drošību, ko Irākas iedzīvotāji ir pelnījuši”;

I.  tā kā Irākas armija ar globālās pret ISIL/Da’esh vērstās koalīcijas un kurdu reģionālās valdības pešmergu spēku atbalstu ir sākusi operāciju ar mērķi atbrīvot Mosulu, Irākas otro lielāko pilsētu, un visu pārējo Irākas teritoriju, kura joprojām atrodas ISIL/Da’esh kontrolē,

1.  bez atrunām nosoda nežēlīgos noziegumus un rupjos un starptautisko humanitāro tiesību un cilvēktiesību pārkāpumus, kas joprojām turpinās un ko īsteno ISIL/Da’esh; ar lielu satraukumu atzīmē pašreiz atklātās jaunās masu kapu vietas Irākā un Sīrijā, kas liecina par ISIS/Da’esh īstenotajiem terora aktiem; pauž līdzjūtību visiem Irākas iedzīvotājiem, kuri noziegumos pret cilvēci un kara noziegumos, ko īstenojuši ISIS/Da’esh kareivji un viņu sabiedrotie, ir zaudējuši savus tuviniekus;

2.  uzstājīgi aicina starptautisko sabiedrību, jo īpaši ar ANO Drošības padomi, uzskatīt masu kapus Irākā, par kuriem saņemtas ziņas, par vēl vienu pierādījumu genocīdam un saistībā ar ISIL/Da’esh vērsties Starptautiskajā Krimināltiesā (ICC);

3.  aicina Irākas iestādes, tostarp kurdu reģionālo valdību, veikt steidzamus pasākumus, lai aizsargātu kapuvietas pie Sindžāras kalna, kas kļuva pieejams pēc tam, kad teritorija tika atgūta no ISIL/Da’esh, un veikt visus citus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu pierādījumus par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, ko pastrādājuši ISIL/Da’esh kareivji, un tādā veidā nodrošinātu viņu saukšanu pie atbildības;

4.  aicina Irākas iestādes pieaicināt starptautiskos tiesu ekspertus, tostarp tos, kam ir pieredze darbā kara noziegumu tribunālos, lai apsekotu visus masu kapus un palīdzētu saglabāt un analizēt tikai nesen pieejamajos masu kapos konstatētos pierādījumus, jo ekshumācija bez tiesas ekspertīzes var iznīcināt būtiskus pierādījumus un ievērojami sarežģīt mirstīgo atlieku identificēšanu;

5.  prasa ES, tās dalībvalstīm un citiem potenciālajiem starptautiskajiem līdzekļu devējiem veicināt un sniegt pilnīgu atbalstu Irākas valdībai, lai veidotu cilvēkresursus un infrastruktūru, kas nepieciešami, lai saglabātu un analizētu pierādījumus, kuri varētu būt nozīmīgi turpmākajos vietējos un starptautiskajos atbildības noteikšanas procesos, kas veikti ar mērķi novērst kara noziegumus, noziegumus pret cilvēci un genocīdu;

6.  pauž īpašas bažas par sieviešu un bērnu stāvokli konfliktā, jo īpaši jezīdu sieviešu un bērnu stāvokli, kas cietuši no vajāšanas, nogalināšanas, spīdzināšanas, seksuālas izmantošanas un citiem nežēlīgiem noziegumiem; uzstāj, ka vajadzētu būt pieejamiem visiem medicīnas pakalpojumiem, tos nodrošinot jo īpaši izvarošanas upuriem; steidzami prasa ES un tās dalībvalstīm cieši sadarboties ar Pasaules veselības organizāciju (PVO) un to atbalstīt šajā jomā; prasa nekavējoties atbrīvot visas sievietes un bērnus, kas joprojām atrodas ISIS/Da’esh gūstā;

7.  atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu Irākas armijai, globālās pret ISIS/Da’esh vērstās koalīcijas armijām, kurdu reģionālās valdības pešmergu spēkiem un viņu sabiedrotajiem spēkiem, kuri īsteno pasākumus ar mērķi atbrīvot Mosulu un citas valsts daļas no ISIS/Da’esh klātbūtnes, un pauž atbalstu Irākas neatkarībai, teritoriālajai integritātei un suverenitātei;

8.  atgādina, ka Irākas iestādēm ir jāīsteno konkrēti soļi, lai kampaņas laikā aizsargātu civilpersonas, tostarp veicot visus iespējamos piesardzības pasākumus, lai novērstu civilpersonu upurus un cilvēktiesību pārkāpumus triecienuzbrukuma laikā; uzsver, ka sauszemes spēkiem operāciju laikā jāievēro starptautiskās humanitārās tiesības un cilvēktiesības;

9.  pauž atbalstu Irākas Republikai un tās iedzīvotājiem, atzīstot politiski, sociāli un ekonomiski dzīvotspējīgu un ilgtspējīgu provinci Ninīves līdzenuma, Tal Afaras un Sindžāras reģionā saskaņā ar reģionālās autonomijas likumīgām izpausmēm, ko garantē Irākas konstitūcija;

10.  uzsver, ka Ninīves līdzenuma, Tal Afaras un Sindžāras pārvieto pirmiedzīvotāju (no kuriem daudzi ir pārvietoti Irākas teritorijā) tiesībām atgriezties savu senču dzimtenē vajadzētu būt Irākas valdības politikas prioritātei, kas būtu jāatbalsta ES, tostarp tās dalībvalstīm, un starptautiskajai sabiedrībai; uzsver, ka ar Irākas valdības un kurdu reģionālās valdības atbalstu vajadzētu pilnībā garantēt šo iedzīvotāju cilvēktiesības, tostarp politisko vienlīdzību, kā arī viņu īpašumtiesības, kam jādod priekšroka salīdzinājumā ar jebkurām citu personu īpašumtiesībām;

11.  mudina Irāku kļūt par Starptautiskās Krimināltiesas dalībvalsti, lai varētu saukt ISIS/Da’esh kareivjus pie atbildības par kara noziegumiem, genocīdu un noziegumiem pret cilvēci;

12.  aicina starptautisko sabiedrību, tostarp ES dalībvalstis, saukt ISIS/Da’esh dalībniekus pie atbildības to jurisdikcijā, tostarp piemērojot universālas jurisdikcijas principu;

13.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Irākas valdībai un Pārstāvju padomei un kurdu reģionālajai valdībai.

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0422.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0171.
(3) OV C 234, 28.6.2016., 25. lpp.
(4) OV C 310, 25.8.2016., 35. lpp.
(5) OV C 316, 30.8.2016., 113. lpp.
(6) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0051.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika